contact

Informace k ochraně dat

Stav ke 13. 1. 2021

 

Děkujeme vám za návštěvu našich stránek a váš zájem o naši firmu a náš software pro dodržování předpisů.

Ochranu našich návštěvníků a jejich údajů bereme velmi vážně a rádi bychom, abyste se při návštěvě naší webové stránky a/nebo při používání myBKMS® cítili bezpečně. Proto se seznamte s níže uvedenými informacemi:

Obecné informace o našem zacházení s údaji

Činíme patřičná opatření, abychom vaše data zajistili z technického a organizačního hlediska. Naši zaměstnanci jsou vázáni dodržováním ochrany dat, stejně tak jako naši pečlivě vybraní poskytovatelé služeb, kteří jsou pověřeni zpracováním dat.

Naše webové stránky jsou hostovány na vyhrazeném serveru u firmy Mittwald CM Service GmbH & Co. KG v Německu. Platforma myBKMS® se nachází na serverech ve vysoce zabezpečeném datovém centru provozovaném firmou Telekom Deutschland GmbH v Německu. Veškerá naše webová nabídka je šifrována pomocí protokolu SSL, který chrání vaše údaje před neoprávněným přístupem. Šifrované webové stránky obvykle poznáte podle ikony zámku na svém prohlížeči. Prosím mějte na paměti, že nezašifrovaný přenos dat (prostřednictvím e-mailu) může být dostupný nepovolaným osobám mimo oblast naší kontroly.

Údaje, které zpracováváme při používání myBKMS®

Údaje, které nám poskytnete při registraci k používání myBKMS®, použijeme k vyřízení vaší žádosti. Vaše jméno a e-mailovou adresu evidujeme k tomu, abychom vám mohli zaslat žádost o potvrzení. Teprve po potvrzení vaší registrace budete mít možnost nakonfigurovat svůj systém nahlašování. Informace o vaší organizaci shromažďujeme k tomu, abychom zkontrolovali vaši žádost a splnili objednávku. Vaše dobrovolně uvedené telefonní číslo používáme k tomu, abychom vás mohli telefonicky kontaktovat, například za účelem zodpovězení dotazů na podporu.

Vaše údaje jsou zpracovávány pouze zaměstnanci firmy Business Keeper GmbH pověřenými zpracováním vaší žádosti a následně odstraněny, jakmile již nejsou zapotřebí. Jako právní základ pro zpracování údajů slouží čl. 6 odst. 1b alt. 2 obecného nařízení EU o ochraně údajů (GDPR).

Pokud dojde v návaznosti na registraci k uzavření smlouvy o používání myBKMS®, budou údaje zpracovány na základě čl. 6 odst. 1b alt. 1 GDPR a po skončení smlouvy vymazány v souladu se zákonnými lhůtami pro uchovávání.

Údaje, které zpracováváme při návštěvě našeho webu

Když vstoupíte na náš web, tj. když se nezaregistrujete ani jinak neposkytnete informace, automaticky jsou shromažďovány informace obecné povahy. Tyto informace (soubory protokolu serveru) zahrnují například typ webového prohlížeče, použitý operační systém, název domény vašeho poskytovatele internetových služeb, vaši adresu IP a podobně. Adresy IP jsou ukládány anonymně. Za tímto účelem se odstraní poslední tři číslice, tj. z 127.0.0.1 se stane 127.0.0.*. Adresy typu IPv6 jsou také anonymizovány. Anonymizované adresy IP jsou uchovávány po dobu 60 dnů. Informace o použitém uživateli s ochranou adresáře budou po jednom dni anonymizovány.

Soubory cookie, které nastavujeme při návštěvě našeho webu

Cookie jsou textové soubory, které prohlížeč ukládá na vašem počítači a které obsahují informace o vašem používání našich webových stránek. Na webu firmy Business Keeper GmbH jsou používány následující soubory cookie:

 

Název souboru cookie

Účel

Právní základ

Doba uchovávání

_pk_id

Ukládá jedinečné ID návštěvníka

Souhlas (čl. 6 odst. 1 a nařízení GDPR)

13 měsíců

_pk_ses

Ukládá informace o aktuální relaci.

Souhlas (čl. 6 odst. 1 a nařízení GDPR)

30 minut

stg_externalReferrer

Ukládá adresu URL, přes kterou uživatel navštívil web.

Souhlas (čl. 6 odst. 1 a nařízení GDPR)

Až do ukončení relace prohlížeče

stg_last_interaction

Určuje, zda je poslední relace návštěvníka stále aktivní nebo zda byla spuštěna nová relace.

Souhlas (čl. 6 odst. 1 a nařízení GDPR)

365 dní

stg_returning_visitor

Určuje, zda návštěvník web navštívil již v minulosti.

Souhlas (čl. 6 odst. 1 a nařízení GDPR)

365 dní

stg_traffic_source_priority

Ukládá typ traffic source a poskytuje informace o tom, jak se návštěvník na web dostal.

Souhlas (čl. 6 odst. 1 a nařízení GDPR)

3 minuty

bcookie

Analyzuje akce návštěvníků webu a tím měří efektivitu reklamy na LinkedIn.

Souhlas (čl. 6 odst. 1 a nařízení GDPR)

60 hodin

lang

Analyzuje akce návštěvníků webu a tím měří efektivitu reklamy na LinkedIn.

Souhlas (čl. 6 odst. 1 a nařízení GDPR)

Až do ukončení relace prohlížeče

lidc

Analyzuje akce návštěvníků webu a tím měří efektivitu reklamy na LinkedIn.

Souhlas (čl. 6 odst. 1 a nařízení GDPR)

24 hodin

lissc

Analyzuje akce návštěvníků webu a tím měří efektivitu reklamy na LinkedIn.

Souhlas (čl. 6 odst. 1 a nařízení GDPR)

24 hodin

Conversion

Analyzuje akce návštěvníků webu a tím měří efektivitu reklamy Google Ads.

Souhlas (čl. 6 odst. 1 a nařízení GDPR)

3 měsíce

AMCVS_EA76ADE95776D2EC7F000101%40AdobeOrg

Analyzuje akce návštěvníků webu a tím měří efektivitu reklamy Microsoft Ads.

Souhlas (čl. 6 odst. 1 a nařízení GDPR)

Až do ukončení relace prohlížeče

AMCV_EA76ADE95776D2EC7F000101%40AdobeOrg

Analyzuje akce návštěvníků webu a tím měří efektivitu reklamy Microsoft Ads.

Souhlas (čl. 6 odst. 1 a nařízení GDPR)

24 hodin

JFX_SessionId

Analyzuje akce návštěvníků webu a tím měří efektivitu reklamy Microsoft Ads.

Souhlas (čl. 6 odst. 1 a nařízení GDPR)

Až do ukončení relace prohlížeče

LCIDCookie

Analyzuje akce návštěvníků webu a tím měří efektivitu reklamy Microsoft Ads.

Souhlas (čl. 6 odst. 1 a nařízení GDPR)

365 dní

LoginVersion

Analyzuje akce návštěvníků webu a tím měří efektivitu reklamy Microsoft Ads.

Souhlas (čl. 6 odst. 1 a nařízení GDPR)

365 dní

MSFPC

Analyzuje akce návštěvníků webu a tím měří efektivitu reklamy Microsoft Ads.

Souhlas (čl. 6 odst. 1 a nařízení GDPR)

24 hodin

MarketIDCookie

Analyzuje akce návštěvníků webu a tím měří efektivitu reklamy Microsoft Ads.

Souhlas (čl. 6 odst. 1 a nařízení GDPR)

365 dní

MicrosoftApplicationsTelemetryDeviceId

Analyzuje akce návštěvníků webu a tím měří efektivitu reklamy Microsoft Ads.

Souhlas (čl. 6 odst. 1 a nařízení GDPR)

104 měsíce

MicrosoftApplicationsTelemetryFirstLaunchTime

Analyzuje akce návštěvníků webu a tím měří efektivitu reklamy Microsoft Ads.

Souhlas (čl. 6 odst. 1 a nařízení GDPR)

104 měsíce

UserInfo

Analyzuje akce návštěvníků webu a tím měří efektivitu reklamy Microsoft Ads.

Souhlas (čl. 6 odst. 1 a nařízení GDPR)

Až do ukončení relace prohlížeče

__RequestVerificationToken_Lw__

Analyzuje akce návštěvníků webu a tím měří efektivitu reklamy Microsoft Ads.

Souhlas (čl. 6 odst. 1 a nařízení GDPR)

Až do ukončení relace prohlížeče

bafts

Analyzuje akce návštěvníků webu a tím měří efektivitu reklamy Microsoft Ads.

Souhlas (čl. 6 odst. 1 a nařízení GDPR)

Až do ukončení relace prohlížeče

bing_ads_apexhelpsessionid

Analyzuje akce návštěvníků webu a tím měří efektivitu reklamy Microsoft Ads.

Souhlas (čl. 6 odst. 1 a nařízení GDPR)

Až do ukončení relace prohlížeče

btrk

Analyzuje akce návštěvníků webu a tím měří efektivitu reklamy Microsoft Ads.

Souhlas (čl. 6 odst. 1 a nařízení GDPR)

365 dní

ckyAdCenter

Analyzuje akce návštěvníků webu a tím měří efektivitu reklamy Microsoft Ads.

Souhlas (čl. 6 odst. 1 a nařízení GDPR)

Až do ukončení relace prohlížeče

exp

Analyzuje akce návštěvníků webu a tím měří efektivitu reklamy Microsoft Ads.

Souhlas (čl. 6 odst. 1 a nařízení GDPR)

Až do ukončení relace prohlížeče

ui_adv_cid

Analyzuje akce návštěvníků webu a tím měří efektivitu reklamy Microsoft Ads.

Souhlas (čl. 6 odst. 1 a nařízení GDPR)

Až do ukončení relace prohlížeče

 

Když budete chtít ukládání souborů cookie deaktivovat, přečtěte si prosím bližší informace ve funkci Nápověda na liště Nabídka vašeho prohlížeče. Vezměte však prosím na vědomí, že zakázání některých souborů cookie může výrazně omezit používání našich webových stránek.

Údaje, která zpracováváme prostřednictvím Piwik

Naše webové stránky používají „Piwik“, což je takzvaná služba webové analýzy. Piwik používá soubory cookie, které jsou uloženy ve vašem počítači a které nám umožňují analyzovat používání webových stránek. Za tímto účelem se informace o použití generované souborem cookie (včetně vaší zkrácené IP adresy) přenesou na náš server a uloží pro účely analýzy využití, což slouží k optimalizaci webových stránek z naší strany. Vaše IP adresa je během tohoto procesu okamžitě anonymizována a jako uživatelé tak pro nás zůstáváte anonymní. Informace generované souborem cookie o vašem používání našich webových stránek nebudou předány třetím stranám. Používání souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením softwaru vašeho prohlížeče; v takovém případě však nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu v plném rozsahu.

Pokud nesouhlasíte s ukládáním a vyhodnocováním těchto údajů z vaší návštěvy, můžete kliknutím tlačítkem myši kdykoli vyjádřit příslušný nesouhlas. V takovém případě se ve vašem prohlížeči uloží takzvaný soubor opt-out cookie, což znamená, že Piwik nebude shromažďovat žádná data relace. Pozor: Pokud své soubory cookie vymažete, bude v důsledku toho vymazán také soubor opt-out cookie a budete jej možná muset znovu aktivovat.

Údaje, které zpracováváme prostřednictvím LinkedIn Insight Tag

Naše webové stránky používají konverzní nástroj „LinkedIn Insight Tag“ od firmy LinkedIn Ireland Unlimited Company. Tento nástroj vytvoří ve vašem webovém prohlížeči soubor cookie, který mimo jiné umožňuje shromažďování následujících údajů: IP adresa, vlastnosti zařízení a prohlížeče a události stránky (např. zobrazení stránky). Tato data jsou šifrována, anonymizována po dobu sedmi dnů a anonymizovaná data se vymažou do 90 dnů. LinkedIn s námi nesdílí žádné osobní údaje, ale nabízí anonymizované zprávy o cílové skupině webových stránek a výkonu zobrazení. LinkedIn navíc nabízí možnost retargetingu pomocí štítku Insight Tag. S pomocí těchto údajů můžeme zobrazit cílenou reklamu mimo naše webové stránky, aniž byste byli identifikováni jako návštěvníci webových stránek. Další informace o ochraně dat u LinkedIn najdete v informacích o ochraně dat LinkedIn.

Členové LinkedIn mohou v nastavení svého účtu kontrolovat použití svých osobních údajů pro reklamní účely.

Údaje, které zpracováváme prostřednictvím Google Ads

Na našich webových stránkách používáme „Google Ads“. Google Ads je online reklamní program od firmy Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Ads nám umožňuje zobrazovat reklamy ve vyhledávači Google nebo na webech třetích stran, pokud uživatel zadá určité vyhledávací dotazy na Googlu (cílení na klíčová slova). Kromě toho lze cílenou reklamu zobrazovat na základě uživatelských údajů dostupných na Googlu (např. údaje o poloze a zájmy) (cílení na cílovou skupinu). Jako provozovatel webových stránek můžeme tato data kvantitativně vyhodnocovat, například analýzou toho, které vyhledávací dotazy vedly k zobrazení našich reklam a kolik zobrazení vedlo k odpovídajícím kliknutím.

Službu Google Ads používáme k co nejefektivnějšímu prodeji našich služeb a produktů. Jako právní základ pro zpracování údajů slouží čl. 6 odst. 1a a 1f obecného nařízení EU o ochraně údajů (GDPR).

Údaje, které zpracováváme prostřednictvím Google Conversion

Na našich webových stránkách používáme „Google Conversion“. Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

S pomocí Google Conversion můžeme my a Google rozpoznat, zda uživatel provedl určité akce. Můžeme například vyhodnotit, na která tlačítka na našem webu se kliká a jak často a které produkty byly zvláště často zobrazeny nebo zakoupeny. Tyto informace se používají ke generování statistik konverzí. Zjistíme celkový počet uživatelů, kteří klikli na naše reklamy, a to, jaké akce provedli. Neobdržíme žádné informace, pomocí kterých můžeme uživatele osobně identifikovat. Samotný Google používá k identifikaci soubory cookie nebo srovnatelné technologie rozpoznávání.

Google Conversion používáme k analýze chování uživatelů za účelem optimalizace našich webových stránek a reklamy. Jako právní základ pro zpracování údajů slouží čl. 6 odst. 1a a 1f obecného nařízení EU o ochraně údajů (GDPR).

Poté udělení odpovídajícího souhlasu (např. souhlas s ukládáním souborů cookie) probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o Google Conversion najdete v ustanoveních o ochraně osobních údajů firmy Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Údaje, které zpracováváme prostřednictvím Google Remarketing

Na svém webu používáme funkce Google Remarketing. Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Remarketing analyzuje vaše uživatelské chování na našem webu (např. klikání na určité produkty), aby vás zařadil do určitých cílových skupin reklamy a poté vám při návštěvě jiných online nabídek zobrazil vhodné webové zprávy (remarketing nebo retargeting).

Kromě toho lze cílové skupiny reklamy vytvořené pomocí Google Remarketing propojit s funkcemi Google nad rámec jednoho zařízení. Personalizované, na zájmech založené reklamní zprávy, které vám byly přizpůsobeny v závislosti na vašem předchozím použití a chování při procházení na jednom koncovém zařízení, vám tak mohou být zobrazeny rovněž na jiném vašem koncovém zařízení.

Pokud máte účet Google, můžete proti personalizované reklamě vznést námitku prostřednictvím následujícího odkazu: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Službu Google Remarketing používáme k co nejefektivnějšímu prodeji našich služeb a produktů. Jako právní základ pro zpracování údajů slouží čl. 6 odst. 1a a 1f obecného nařízení EU o ochraně údajů (GDPR). Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace a ustanovení o ochraně údajů naleznete v prohlášení o ochraně osobních dat firmy Google na adrese: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cs.

Údaje, které zpracováváme při využití formuláře pro stažení a ukázku

Údaje, které jste nám poskytli prostřednictvím formuláře pro stažení nebo ukázku, zpracováváme k tomu, abychom hájili náš zájem na ochraně našeho duševního vlastnictví námi poskytnutých informací.

Tyto údaje také zpracováváme, abychom vás mohli osobně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky na základě vašeho souhlasu s poskytnutím dalších informací. Název vaší firmy a údaje o vaší zemi shromažďujeme, abychom lépe porozuměli vaší žádosti.

Vaše data budou zpracovávána pouze zaměstnanci firmy Business Keeper GmbH pověřenými zpracováním vaší žádosti a následně odstraněna, jakmile již nebudou potřeba. Jako právní základ pro zpracování údajů slouží čl. 6 odst. 1a a 1f obecného nařízení EU o ochraně údajů (GDPR).  

Svůj souhlas s tímto zpracováním údajů můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna. Odvolání souhlasu nám prosím zašlete poštou na adresu naší firmy uvedenou v impresu nebo e-mailem na info@business-keeper.com. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě již nebude možné vás kontaktovat ani s vámi komunikovat. 

Údaje, které zpracováváme při využití kontaktního formuláře

Údaje, které nám dobrovolně předáte v souvislosti s obecným kontaktem (např. e-mailem), používáme výhradně ke zpracování vaší žádosti. Pokud používáte náš online kontaktní formulář, uložíme vaše jméno a e-mailovou adresu, abychom vás mohli osobně kontaktovat e-mailem. Pokud nám dobrovolně poskytnete název vaší firmy, uložíme jej, abychom lépe porozuměli vaší žádosti. Vámi volitelně zadané telefonní číslo také používáme k tomu, abychom vás kontaktovali e-mailem i telefonicky. Vaše data budou zpracovávána pouze zaměstnanci firmy Business Keeper GmbH pověřenými zpracováním vaší žádosti a následně odstraněna, jakmile již nebudou potřeba. Jako právní základ pro zpracování údajů slouží čl. 6 odst. 1b a 1f obecného nařízení EU o ochraně údajů (GDPR).

Údaje, které zpracováváme při registraci k odběru našeho bulletinu

Údaje, které nám předáte při online objednávce našeho bulletinu (e-mailová adresa a volitelně jméno, firma, pozice), použijeme k tomu, abychom vám zaslali náš bulletin. Protože náš bulletin je zaměřen na odborníky v oblasti dodržování předpisů, CSR, podnikové bezpečnosti a auditu, do okruhu příjemců jsou zařazeni pouze odborníci.
Z tohoto důvodu vítáme přihlášení s vaším jménem, názvem firmy a oficiální firemní e-mailovou adresou. Před prvním odesláním bulletinu obdržíte nejprve žádost o potvrzení. Teprve po tomto potvrzení obdržíte náš bulletin. Bulletin je odesílán prostřednictvím softwaru „Microsoft Dynamics“. Pokud si přejete zrušit odběr našeho bulletinu, můžete použít odkaz pro zrušení odběru bulletinu nebo nás osobně kontaktovat. Vaše data budou přitom zpracovávána pouze zaměstnanci firmy Business Keeper GmbH pověřenými správou bulletinu a následně odstraněna, jakmile odběr bulletinu zrušíte. Jako právní základ pro zpracování údajů slouží čl. 6 odst. 1a obecného nařízení EU o ochraně údajů (GDPR).

Údaje, které zpracováváme při ucházení se o zaměstnání

Údaje, které nám poskytnete jako součást žádosti o inzerovanou pracovní pozici nebo nevyžádanou žádost (název, e-mail a veškeré informace, které uvedete v dokumentech žádosti), budou použity výhradně pro účely zpracování žádosti pověřenými zaměstnanci firmy Business Keeper GmbH. Vaše osobní údaje budou odstraněny, jakmile již nebudou pro tento účel zapotřebí, a pokud jsme vás výslovně neupozornili na jejich uložení po omezenou dobu za účelem zohlednění v budoucích inzerovaných pracovních pozicích. Jako právní základ pro zpracování údajů slouží § 26 odst. 1 BDSG nebo čl. 6 odst. 1f obecného nařízení EU o ochraně údajů (GDPR).

Jak můžete uplatnit svá práva subjektu údajů

Pokud jste nám poskytli osobní údaje (např. prostřednictvím našeho webu při registraci k odběru bulletinu nebo pomocí kontaktního formuláře), máte právo na informace, opravu, vymazání, omezení zpracování, námitky a stížnost u dozorového orgánu. Svou žádost adresujte na dataprivacy@business-keeper.com.

Máte nějaké dotazy týkající se ochrany dat? Prosím neváhejte nás kontaktovat!

Kontaktní osobou pro téma ochrany dat je pan Lennart Hock, jako interní osoba pověřená ochranou dat ve firmě Business Keeper GmbH, e-mail: dataprivacy@business-keeper.com.

Informace o ochraně dat a bezpečnosti informací v systému BKMS® Compliance System najdete zde.