contact

Informace k ochraně dat

Stav ke 13. 1. 2021

 

Děkujeme vám za návštěvu našich stránek a váš zájem o naši firmu a náš software pro dodržování předpisů.

Ochranu našich návštěvníků a jejich údajů bereme velmi vážně a rádi bychom, abyste se při návštěvě naší webové stránky a/nebo při používání myBKMS® cítili bezpečně. Proto se seznamte s níže uvedenými informacemi:

Obecné informace o našem zacházení s údaji

Činíme patřičná opatření, abychom vaše data zajistili z technického a organizačního hlediska. Naši zaměstnanci jsou vázáni dodržováním ochrany dat, stejně tak jako naši pečlivě vybraní poskytovatelé služeb, kteří jsou pověřeni zpracováním dat.

Naše webové stránky jsou hostovány na vyhrazeném serveru u firmy Mittwald CM Service GmbH & Co. KG v Německu. Platforma myBKMS® se nachází na serverech ve vysoce zabezpečeném datovém centru provozovaném firmou Telekom Deutschland GmbH v Německu. Veškerá naše webová nabídka je šifrována pomocí protokolu SSL, který chrání vaše údaje před neoprávněným přístupem. Šifrované webové stránky obvykle poznáte podle ikony zámku na svém prohlížeči. Prosím mějte na paměti, že nezašifrovaný přenos dat (prostřednictvím e-mailu) může být dostupný nepovolaným osobám mimo oblast naší kontroly.

Údaje, které zpracováváme při používání myBKMS®

Údaje, které nám poskytnete při registraci k používání myBKMS®, použijeme k vyřízení vaší žádosti. Vaše jméno a e-mailovou adresu evidujeme k tomu, abychom vám mohli zaslat žádost o potvrzení. Teprve po potvrzení vaší registrace budete mít možnost nakonfigurovat svůj systém nahlašování. Informace o vaší organizaci shromažďujeme k tomu, abychom zkontrolovali vaši žádost a splnili objednávku. Vaše dobrovolně uvedené telefonní číslo používáme k tomu, abychom vás mohli telefonicky kontaktovat, například za účelem zodpovězení dotazů na podporu.

Vaše údaje jsou zpracovávány pouze zaměstnanci firmy Business Keeper GmbH pověřenými zpracováním vaší žádosti a následně odstraněny, jakmile již nejsou zapotřebí. Jako právní základ pro zpracování údajů slouží čl. 6 odst. 1b alt. 2 obecného nařízení EU o ochraně údajů (GDPR).

Pokud dojde v návaznosti na registraci k uzavření smlouvy o používání myBKMS®, budou údaje zpracovány na základě čl. 6 odst. 1b alt. 1 GDPR a po skončení smlouvy vymazány v souladu se zákonnými lhůtami pro uchovávání.

Údaje, které zpracováváme při návštěvě našeho webu

Když vstoupíte na náš web, tj. když se nezaregistrujete ani jinak neposkytnete informace, automaticky jsou shromažďovány informace obecné povahy. Tyto informace (soubory protokolu serveru) zahrnují například typ webového prohlížeče, použitý operační systém, název domény vašeho poskytovatele internetových služeb, vaši adresu IP a podobně. Adresy IP jsou ukládány anonymně. Za tímto účelem se odstraní poslední tři číslice, tj. z 127.0.0.1 se stane 127.0.0.*. Adresy typu IPv6 jsou také anonymizovány. Anonymizované adresy IP jsou uchovávány po dobu 60 dnů. Informace o použitém uživateli s ochranou adresáře budou po jednom dni anonymizovány.

Soubory cookie, které nastavujeme při návštěvě našeho webu

Cookie jsou textové soubory, které prohlížeč ukládá na vašem počítači a které obsahují informace o vašem používání našich webových stránek. Na webu firmy Business Keeper GmbH jsou používány následující soubory cookie:

 

Název souboru cookie

Účel

Právní základ

Doba uchovávání

_pk_id

Ukládá jedinečné ID návštěvníka

Souhlas (čl. 6 odst. 1 a nařízení GDPR)

13 měsíců

_pk_ses

Ukládá informace o aktuální relaci.

Souhlas (čl. 6 odst. 1 a nařízení GDPR)

30 minut

stg_externalReferrer

Ukládá adresu URL, přes kterou uživatel navštívil web.

Souhlas (čl. 6 odst. 1 a nařízení GDPR)

Až do ukončení relace prohlížeče

stg_last_interaction

Určuje, zda je poslední relace návštěvníka stále aktivní nebo zda byla spuštěna nová relace.

Souhlas (čl. 6 odst. 1 a nařízení GDPR)

365 dní

stg_returning_visitor

Určuje, zda návštěvník web navštívil již v minulosti.

Souhlas (čl. 6 odst. 1 a nařízení GDPR)

365 dní

stg_traffic_source_priority

Ukládá typ traffic source a poskytuje informace o tom, jak se návštěvník na web dostal.

Souhlas (čl. 6 odst. 1 a nařízení GDPR)

3 minuty

bcookie

Analyzuje akce návštěvníků webu a tím měří efektivitu reklamy na LinkedIn.

Souhlas (čl. 6 odst. 1 a nařízení GDPR)

60 hodin

lang

Analyzuje akce návštěvníků webu a tím měří efektivitu reklamy na LinkedIn.

Souhlas (čl. 6 odst. 1 a nařízení GDPR)

Až do ukončení relace prohlížeče

lidc

Analyzuje akce návštěvníků webu a tím měří efektivitu reklamy na LinkedIn.

Souhlas (čl. 6 odst. 1 a nařízení GDPR)

24 hodin

lissc

Analyzuje akce návštěvníků webu a tím měří efektivitu reklamy na LinkedIn.

Souhlas (čl. 6 odst. 1 a nařízení GDPR)

24 hodin

Conversion

Analyzuje akce návštěvníků webu a tím měří efektivitu reklamy Google Ads.

Souhlas (čl. 6 odst. 1 a nařízení GDPR)

3 měsíce

AMCVS_EA76ADE95776D2EC7F000101%40AdobeOrg

Analyzuje akce návštěvníků webu a tím měří efektivitu reklamy Microsoft Ads.

Souhlas (čl. 6 odst. 1 a nařízení GDPR)

Až do ukončení relace prohlížeče

AMCV_EA76ADE95776D2EC7F000101%40AdobeOrg

Analyzuje akce návštěvníků webu a tím měří efektivitu reklamy Microsoft Ads.

Souhlas (čl. 6 odst. 1 a nařízení GDPR)

24 hodin

JFX_SessionId

Analyzuje akce návštěvníků webu a tím měří efektivitu reklamy Microsoft Ads.

Souhlas (čl. 6 odst. 1 a nařízení GDPR)

Až do ukončení relace prohlížeče

LCIDCookie

Analyzuje akce návštěvníků webu a tím měří efektivitu reklamy Microsoft Ads.

Souhlas (čl. 6 odst. 1 a nařízení GDPR)

365 dní

LoginVersion

Analyzuje akce návštěvníků webu a tím měří efektivitu reklamy Microsoft Ads.

Souhlas (čl. 6 odst. 1 a nařízení GDPR)

365 dní

MSFPC

Analyzuje akce návštěvníků webu a tím měří efektivitu reklamy Microsoft Ads.

Souhlas (čl. 6 odst. 1 a nařízení GDPR)

24 hodin

MarketIDCookie

Analyzuje akce návštěvníků webu a tím měří efektivitu reklamy Microsoft Ads.

Souhlas (čl. 6 odst. 1 a nařízení GDPR)

365 dní

MicrosoftApplicationsTelemetryDeviceId

Analyzuje akce návštěvníků webu a tím měří efektivitu reklamy Microsoft Ads.

Souhlas (čl. 6 odst. 1 a nařízení GDPR)

104 měsíce

MicrosoftApplicationsTelemetryFirstLaunchTime

Analyzuje akce návštěvníků webu a tím měří efektivitu reklamy Microsoft Ads.

Souhlas (čl. 6 odst. 1 a nařízení GDPR)

104 měsíce

UserInfo

Analyzuje akce návštěvníků webu a tím měří efektivitu reklamy Microsoft Ads.

Souhlas (čl. 6 odst. 1 a nařízení GDPR)

Až do ukončení relace prohlížeče

__RequestVerificationToken_Lw__

Analyzuje akce návštěvníků webu a tím měří efektivitu reklamy Microsoft Ads.

Souhlas (čl. 6 odst. 1 a nařízení GDPR)

Až do ukončení relace prohlížeče

bafts

Analyzuje akce návštěvníků webu a tím měří efektivitu reklamy Microsoft Ads.

Souhlas (čl. 6 odst. 1 a nařízení GDPR)

Až do ukončení relace prohlížeče

bing_ads_apexhelpsessionid

Analyzuje akce návštěvníků webu a tím měří efektivitu reklamy Microsoft Ads.

Souhlas (čl. 6 odst. 1 a nařízení GDPR)

Až do ukončení relace prohlížeče

btrk

Analyzuje akce návštěvníků webu a tím měří efektivitu reklamy Microsoft Ads.

Souhlas (čl. 6 odst. 1 a nařízení GDPR)

365 dní

ckyAdCenter

Analyzuje akce návštěvníků webu a tím měří efektivitu reklamy Microsoft Ads.

Souhlas (čl. 6 odst. 1 a nařízení GDPR)

Až do ukončení relace prohlížeče

exp

Analyzuje akce návštěvníků webu a tím měří efektivitu reklamy Microsoft Ads.

Souhlas (čl. 6 odst. 1 a nařízení GDPR)

Až do ukončení relace prohlížeče

ui_adv_cid

Analyzuje akce návštěvníků webu a tím měří efektivitu reklamy Microsoft Ads.

Souhlas (čl. 6 odst. 1 a nařízení GDPR)

Až do ukončení relace prohlížeče

 

Když budete chtít ukládání souborů cookie deaktivovat, přečtěte si prosím bližší informace ve funkci Nápověda na liště Nabídka vašeho prohlížeče. Vezměte však prosím na vědomí, že zakázání některých souborů cookie může výrazně omezit používání našich webových stránek.

Údaje, která zpracováváme prostřednictvím Piwik

Naše webové stránky používají „Piwik“, což je takzvaná služba webové analýzy. Piwik používá soubory cookie, které jsou uloženy ve vašem počítači a které nám umožňují analyzovat používání webových stránek. Za tímto účelem se informace o použití generované souborem cookie (včetně vaší zkrácené IP adresy) přenesou na náš server a uloží pro účely analýzy využití, což slouží k optimalizaci webových stránek z naší strany. Vaše IP adresa je během tohoto procesu okamžitě anonymizována a jako uživatelé tak pro nás zůstáváte anonymní. Informace generované souborem cookie o vašem používání našich webových stránek nebudou předány třetím stranám. Používání souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením softwaru vašeho prohlížeče; v takovém případě však nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu v plném rozsahu.

Pokud nesouhlasíte s ukládáním a vyhodnocováním těchto údajů z vaší návštěvy, můžete kliknutím tlačítkem myši kdykoli vyjádřit příslušný nesouhlas. V takovém případě se ve vašem prohlížeči uloží takzvaný soubor opt-out cookie, což znamená, že Piwik nebude shromažďovat žádná data relace. Pozor: Pokud své soubory cookie vymažete, bude v důsledku toho vymazán také soubor opt-out cookie a budete jej možná muset znovu aktivovat.

Údaje, které zpracováváme prostřednictvím LinkedIn Insight Tag

Naše webové stránky používají konverzní nástroj „LinkedIn Insight Tag“ od firmy LinkedIn Ireland Unlimited Company. Tento nástroj vytvoří ve vašem webovém prohlížeči soubor cookie, který mimo jiné umožňuje shromažďování následujících údajů: IP adresa, vlastnosti zařízení a prohlížeče a události stránky (např. zobrazení stránky). Tato data jsou šifrována, anonymizována po dobu sedmi dnů a anonymizovaná data se vymažou do 90 dnů. LinkedIn s námi nesdílí žádné osobní údaje, ale nabízí anonymizované zprávy o cílové skupině webových stránek a výkonu zobrazení. LinkedIn navíc nabízí možnost retargetingu pomocí štítku Insight Tag. S pomocí těchto údajů můžeme zobrazit cílenou reklamu mimo naše webové stránky, aniž byste byli identifikováni jako návštěvníci webových stránek. Další informace o ochraně dat u LinkedIn najdete v informacích o ochraně dat LinkedIn.

Členové LinkedIn mohou v nastavení svého účtu kontrolovat použití svých osobních údajů pro reklamní účely.

Údaje, které zpracováváme prostřednictvím Google Ads

Na našich webových stránkách používáme „Google Ads“. Google Ads je online reklamní program od firmy Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Ads nám umožňuje zobrazovat reklamy ve vyhledávači Google nebo na webech třetích stran, pokud uživatel zadá určité vyhledávací dotazy na Googlu (cílení na klíčová slova). Kromě toho lze cílenou reklamu zobrazovat na základě uživatelských údajů dostupných na Googlu (např. údaje o poloze a zájmy) (cílení na cílovou skupinu). Jako provozovatel webových stránek můžeme tato data kvantitativně vyhodnocovat, například analýzou toho, které vyhledávací dotazy vedly k zobrazení našich reklam a kolik zobrazení vedlo k odpovídajícím kliknutím.

Službu Google Ads používáme k co nejefektivnějšímu prodeji našich služeb a produktů. Jako právní základ pro zpracování údajů slouží čl. 6 odst. 1a a 1f obecného nařízení EU o ochraně údajů (GDPR).

Údaje, které zpracováváme prostřednictvím Google Conversion

Na našich webových stránkách používáme „Google Conversion“. Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

S pomocí Google Conversion můžeme my a Google rozpoznat, zda uživatel provedl určité akce. Můžeme například vyhodnotit, na která tlačítka na našem webu se kliká a jak často a které produkty byly zvláště často zobrazeny nebo zakoupeny. Tyto informace se používají ke generování statistik konverzí. Zjistíme celkový počet uživatelů, kteří klikli na naše reklamy, a to, jaké akce provedli. Neobdržíme žádné informace, pomocí kterých můžeme uživatele osobně identifikovat. Samotný Google používá k identifikaci soubory cookie nebo srovnatelné technologie rozpoznávání.

Google Conversion používáme k analýze chování uživatelů za účelem optimalizace našich webových stránek a reklamy. Jako právní základ pro zpracování údajů slouží čl. 6 odst. 1a a 1f obecného nařízení EU o ochraně údajů (GDPR).

Poté udělení odpovídajícího souhlasu (např. souhlas s ukládáním souborů cookie) probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o Google Conversion najdete v ustanoveních o ochraně osobních údajů firmy Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Údaje, které zpracováváme prostřednictvím Google Remarketing

Na svém webu používáme funkce Google Remarketing. Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Remarketing analyzuje vaše uživatelské chování na našem webu (např. klikání na určité produkty), aby vás zařadil do určitých cílových skupin reklamy a poté vám při návštěvě jiných online nabídek zobrazil vhodné webové zprávy (remarketing nebo retargeting).

Kromě toho lze cílové skupiny reklamy vytvořené pomocí Google Remarketing propojit s funkcemi Google nad rámec jednoho zařízení. Personalizované, na zájmech založené reklamní zprávy, které vám byly přizpůsobeny v závislosti na vašem předchozím použití a chování při procházení na jednom koncovém zařízení, vám tak mohou být zobrazeny rovněž na jiném vašem koncovém zařízení.

Pokud máte účet Google, můžete proti personalizované reklamě vznést námitku prostřednictvím následujícího odkazu: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Službu Google Remarketing používáme k co nejefektivnějšímu prodeji našich služeb a produktů. Jako právní základ pro zpracování údajů slouží čl. 6 odst. 1a a 1f obecného nařízení EU o ochraně údajů (GDPR). Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace a ustanovení o ochraně údajů naleznete v prohlášení o ochraně osobních dat firmy Google na adrese: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cs.

Údaje, které zpracováváme při využití formuláře pro stažení a ukázku

Údaje, které jste nám poskytli prostřednictvím formuláře pro stažení nebo ukázku, zpracováváme k tomu, abychom hájili náš zájem na ochraně našeho duševního vlastnictví námi poskytnutých informací.

Tyto údaje také zpracováváme, abychom vás mohli osobně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky na základě vašeho souhlasu s poskytnutím dalších informací. Název vaší firmy a údaje o vaší zemi shromažďujeme, abychom lépe porozuměli vaší žádosti.

Vaše data budou zpracovávána pouze zaměstnanci firmy Business Keeper GmbH pověřenými zpracováním vaší žádosti a následně odstraněna, jakmile již nebudou potřeba. Jako právní základ pro zpracování údajů slouží čl. 6 odst. 1a a 1f obecného nařízení EU o ochraně údajů (GDPR).  

Svůj souhlas s tímto zpracováním údajů můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna. Odvolání souhlasu nám prosím zašlete poštou na adresu naší firmy uvedenou v impresu nebo e-mailem na info@business-keeper.com. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě již nebude možné vás kontaktovat ani s vámi komunikovat. 

Údaje, které zpracováváme při využití kontaktního formuláře

Údaje, které nám dobrovolně předáte v souvislosti s obecným kontaktem (např. e-mailem), používáme výhradně ke zpracování vaší žádosti. Pokud používáte náš online kontaktní formulář, uložíme vaše jméno a e-mailovou adresu, abychom vás mohli osobně kontaktovat e-mailem. Pokud nám dobrovolně poskytnete název vaší firmy, uložíme jej, abychom lépe porozuměli vaší žádosti. Vámi volitelně zadané telefonní číslo také používáme k tomu, abychom vás kontaktovali e-mailem i telefonicky. Vaše data budou zpracovávána pouze zaměstnanci firmy Business Keeper GmbH pověřenými zpracováním vaší žádosti a následně odstraněna, jakmile již nebudou potřeba. Jako právní základ pro zpracování údajů slouží čl. 6 odst. 1b a 1f obecného nařízení EU o ochraně údajů (GDPR).

Údaje, které zpracováváme při registraci k odběru našeho bulletinu

Údaje, které nám předáte při online objednávce našeho bulletinu (e-mailová adresa a volitelně jméno, firma, pozice), použijeme k tomu, abychom vám zaslali náš bulletin. Protože náš bulletin je zaměřen na odborníky v oblasti dodržování předpisů, CSR, podnikové bezpečnosti a auditu, do okruhu příjemců jsou zařazeni pouze odborníci.
Z tohoto důvodu vítáme přihlášení s vaším jménem, názvem firmy a oficiální firemní e-mailovou adresou. Před prvním odesláním bulletinu obdržíte nejprve žádost o potvrzení. Teprve po tomto potvrzení obdržíte náš bulletin. Bulletin je odesílán prostřednictvím softwaru „Microsoft Dynamics“. Pokud si přejete zrušit odběr našeho bulletinu, můžete použít odkaz pro zrušení odběru bulletinu nebo nás osobně kontaktovat. Vaše data budou přitom zpracovávána pouze zaměstnanci firmy Business Keeper GmbH pověřenými správou bulletinu a následně odstraněna, jakmile odběr bulletinu zrušíte. Jako právní základ pro zpracování údajů slouží čl. 6 odst. 1a obecného nařízení EU o ochraně údajů (GDPR).

Údaje, které zpracováváme při ucházení se o zaměstnání

Údaje, které nám poskytnete jako součást žádosti o inzerovanou pracovní pozici nebo nevyžádanou žádost (název, e-mail a veškeré informace, které uvedete v dokumentech žádosti), budou použity výhradně pro účely zpracování žádosti pověřenými zaměstnanci firmy Business Keeper GmbH. Vaše osobní údaje budou odstraněny, jakmile již nebudou pro tento účel zapotřebí, a pokud jsme vás výslovně neupozornili na jejich uložení po omezenou dobu za účelem zohlednění v budoucích inzerovaných pracovních pozicích. Jako právní základ pro zpracování údajů slouží § 26 odst. 1 BDSG nebo čl. 6 odst. 1f obecného nařízení EU o ochraně údajů (GDPR).

Jak můžete uplatnit svá práva subjektu údajů

Pokud jste nám poskytli osobní údaje (např. prostřednictvím našeho webu při registraci k odběru bulletinu nebo pomocí kontaktního formuláře), máte právo na informace, opravu, vymazání, omezení zpracování, námitky a stížnost u dozorového orgánu. Svou žádost adresujte na dataprivacy@business-keeper.com.

Máte nějaké dotazy týkající se ochrany dat? Prosím neváhejte nás kontaktovat!

Kontaktní osobou pro téma ochrany dat je pan Lennart Hock, jako interní osoba pověřená ochranou dat ve firmě Business Keeper GmbH, e-mail: dataprivacy@business-keeper.com.

Informace o ochraně dat a bezpečnosti informací v systému BKMS® Compliance System najdete zde.

Privacy Settings

Datenschutzeinstellungen

Paramètres de confidentialité

Configuración de privacidad

Configurações de privacidade

Impostazioni sulla privacy

Ustawienia prywatności

Nastavení ochrany osobních údajů

Nastavenia ochrany osobných údajov

On our website we use cookies that are necessary for technical reasons, for example to save your cookie settings and, after you have provided your consent, also marketing cookies, which help us to improve our web presence and implement advertising campaigns.

In this regard, we also use technology by third-party providers (Google, LinkedIn, Microsoft), with which data processing in the USA, where there is no adequate level of data protection, cannot be excluded. IP address data is anonymised by abbreviation.

Your consent is provided on a voluntary basis and may be revoked at any time. Please note that this information applies only to our company website. In order to guarantee absolute confidentiality, we still do not use third-party provider cookies or other marketing technologies in the BKMS® Compliance System.

You can find more information in the data protection policy.

Auf unserer Webseite verwenden wir technisch notwendige Cookies, etwa zur Speicherung Ihrer Cookie-Einstellungen und, nach Ihrer Einwilligung, auch Marketing Cookies, die uns helfen, unseren Internetauftritt zu verbessern sowie Werbekampagnen durchzuführen.

Dabei nutzen wir auch Technologien von Drittanbietern (Google, LinkedIn, Microsoft), bei denen eine Datenverarbeitung in den USA, wo kein angemessenes Datenschutzniveau gewährleistet ist, nicht ausgeschlossen werden kann. IP-Adressdaten werden durch Kürzung anonymisiert.

Ihre Einwilligung ist freiwillig und jeder Zeit widerrufbar. Bitte beachten Sie, dass dieser Hinweis nur für unsere Unternehmenswebseite gilt. Zur Gewährleistung absoluter Vertraulichkeit verwenden wir im BKMS® Compliance System weiterhin weder Drittanbieter-Cookies noch sonstige Marketing Technologien.

Weitere Informationen finden Sie im Datenschutzhinweis.

Sur notre site web, nous utilisons des cookies techniquement nécessaires par exemple pour enregistrer vos réglages en matière de cookies et, après avoir reçu votre consentement, également des cookies de marketing qui nous aident à améliorer notre présence sur Internet et à réaliser des campagnes publicitaires.

Nous utilisons aussi des technologies de fournisseurs tiers (Google, LinkedIn, Microsoft) au cours de l’emploi desquelles ne peut être exclu un traitement des données aux États-Unis, pays où aucun niveau raisonnable de protection des données n’est garanti. Les données d’adresse IP sont tronquées pour les anonymiser.

Votre consentement est facultatif et révocable à tout moment. Veuillez noter que cette remarque ne vaut que pour notre site web d’entreprise. Pour garantir une confidentialité absolue et comme par le passé, nous n’utilisons dans le BKMS® Compliance System ni cookies de tiers ni technologies de marketing diverses.

Vous trouverez d’autres informations dans l’avis relatif à la protection des données.

En nuestra página web utilizamos cookies técnicamente necesarias, como las que se usan para almacenar sus ajustes de cookies, y, tras recabar su consentimiento, utilizamos también cookies de marketing que nos ayudan a mejorar nuestro sitio web y a llevar a cabo campañas publicitarias.

Para ello, hacemos uso también de tecnologías de terceros (Google, LinkedIn, Microsoft), en cuyo caso no se puede descartar que el tratamiento de datos se lleve a cabo en los EE. UU., donde no se garantiza un nivel adecuado de protección de datos. Los datos de las direcciones IP se anonimizan mediante acortamiento.

Su consentimiento es voluntario y puede ser revocado en cualquier momento. Tenga en cuenta que este aviso solo es de aplicación para la página web de nuestra empresa. Para garantizar una confidencialidad absoluta, en el BKMS® Compliance System no utilizamos cookies de terceros ni otras tecnologías de marketing.

Puede encontrar más información en el aviso de protección de datos.

Na nossa página de internet, utilizamos cookies necessários do ponto de vista técnico, por exemplo, para o armazenamento das suas definições de cookies e, após a sua autorização, também cookies de marketing que nos ajudam a melhorar a nossa presença na internet , bem como a realizar campanhas publicitárias.

No processo utilizamos também tecnologias de outros fornecedores (Google, LinkedIn, Microsoft), nos quais não é possível excluir um tratamento de dados nos EUA, onde não é garantido um nível de proteção de dados adequado. Os dados do endereço IP são anonimizados através de redução.

A sua autorização é voluntária e revogável em qualquer altura. Por favor, tenha em consideração que esta mensagem só é válida para a página de internet da nossa empresa. Para garantir absoluta confidencialidade, continuaremos a não utilizar no BKMS® Compliance System nem cookies de outros fornecedores nem outras tecnologias de marketing.

Encontrará mais informações no aviso relativo à proteção de dados

Sul nostro sito web utilizziamo cookie necessari dal punto di vista tecnico, ad esempio per salvare le impostazioni dei cookie e, se l'utente ha fornito il suo consenso, utilizziamo anche cookie di marketing che ci aiutano a migliorare il nostro sito web e realizzare campagne pubblicitarie.

A tale scopo, utilizziamo anche tecnologie di terze parti (Google, LinkedIn, Microsoft) per le quali non è possibile escludere il trattamento dei dati negli Stati Uniti, dove non è garantito un livello adeguato di protezione dei dati. I dati dell'indirizzo IP vengono resi anonimi mediante abbreviazione.

Il consenso dell'utente è volontario e revocabile in qualsiasi momento. Questo avviso si applica solo al nostro sito web aziendale. Per garantire la massima riservatezza, non utilizziamo nel BKMS® Compliance System né cookie di terze parti né altre tecnologie di marketing.

Maggiori informazioni sono disponibili nell'informativa sulla protezione dei dati.

Na naszej stronie wykorzystujemy niezbędne technicznie pliki cookie, np. do zapisywania ustawień cookie, oraz – po wyrażeniu zgody, również cookie marketingowe pomagające nam ulepszać naszą witrynę internetową oraz prowadzić kampanie reklamowe.

Wykorzystujemy przy tym również technologie od dostawców zewnętrznych (Google, LinkedIn, Microsoft), w przypadku których nie można wykluczyć przetwarzania danych na terenie USA, gdzie nie jest zapewniony dostatecznie wysoki poziom ochrony danych. Adresy IP są anonimizowane poprzez skrócenie.

Udzielana zgoda jest dobrowolna i można ją odwołać w dowolnym momencie. Prosimy pamiętać, że ta informacja dotyczy całej naszej strony. Dla zapewnienia pełnej poufności w BKMS® Compliance System nadal nie stosujemy plików cookie dostawców zewnętrznych ani innych technologii marketingowych.

Więcej informacji można znaleźć w informacji o ochronie danych.

Na našich webových stránkách používáme technicky nezbytné soubory cookie, například k uložení vašeho nastavení souborů cookie, a s vaším souhlasem také marketingové soubory cookie, které nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky a provádět reklamní kampaně.

Při tom používáme technologie třetích stran (Google, LinkedIn, Microsoft), u nichž nelze vyloučit zpracování dat v USA, kde není zaručena adekvátní úroveň ochrany dat. Data IP adresy jsou anonymizována zkrácením.

Váš souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoli odvolat s účinkem do budoucna. Vezměte prosím na vědomí, že toto upozornění se vztahuje pouze na webové stránky naší firmy. Abychom zajistili absolutní důvěrnost, v systému BKMS® Compliance System nadále nepoužíváme žádné soubory cookie třetích stran ani jiné marketingové technologie.

Další informace naleznete v informacích k ochraně dat.

Používame technicky potrebné súbory cookies, napríklad na úschovu vašich nastavení cookie, a s vašim súhlasom tiež marketingové súbory cookies, ktoré nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku a uskutočňovať reklamné kampane.

Používame tiež technológie od tretích strán (Google, LinkedIn, Microsoft), pre ktoré nemožno vylúčiť spracovanie údajov v USA, kde nie je zaručená primeraná úroveň ochrany údajov. Údaje IP adresy sú anonymizované skrátením.

Váš súhlas je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať. Upozorňujeme, že toto oznámenie sa týka iba webových stránok našej spoločnosti. Aby sme zaistili absolútnu dôvernosť, v BKMS® Compliance System naďalej nepoužívame súbory cookies tretích strán ani iné marketingové technológie.

Ďalšie informácie nájdete v oznámení o ochrane osobných údajov.

Show detailed settings Ausführliche Einstellungen anzeigen Montrer des paramètres détaillés Mostrar configuración detallada Apresentar configurações detalhadas Mostra le impostazioni dettagliate Pokaż szczegółowe ustawienia Zobrazit podrobná nastavení Zobraziť podrobné nastavenia Hide detailed settings Detaileinstellungen ausblenden Cacher les paramètres détaillés Ocultar los ajustes detallados Apresentar configurações detalhadas Nascondi le impostazioni dettagliate Ukryj szczegółowe ustawienia Ukryj szczegółowe ustawienia Ukryj szczegółowe ustawienia