contact

Náš produktový film

Zjistěte další informace o funkčnosti a přidané hodnotě systému BKMS® System (BKMS® Incident Reporting) za méně než dvě minuty.

Systém BKMS® System je základní součástí systému BKMS® Compliance System a jako elektronický systém nahlašování umožňuje bezpečný, a v případě potřeby zcela anonymní, přenos hlášení o rizicích a zneužívání, jakož i zabezpečený dialog mezi oznamovatelem a zpracovatelem hlášení. Firmy, banky, pojišťovny, veřejná správa, zdravotnictví, neziskové instituce a protikorupční organizace po celém světě používají soběstačné a vysoce bezpečné řešení pro prevenci a včasné interní objasnění týkající se dodržování předpisů.

TRANSCRIPCE

Dokonce i v dobře vedených firmách a organizacích neběží vždy vše hladce. Nepřístojnosti nebo nerozpoznané chybné chování mohou mít závažné důsledky a může kvůli nim dojít k trvalému poškození reputace. Začlenění zaměstnanci či dodavatelé většinou velmi rychle taková rizika rozpoznají. Díky vašim znalostem mohou být odvráceny větší finanční škody, rizika zodpovědnosti a také negativní zpravodajství v médiích.

Avšak oznamovatelé čelí určitému dilematu: Na jedné straně chtějí své organizaci zachovat loajalitu a poukázat na nesrovnalosti, ... avšak na druhou stranu se obávají možné osobní újmy ...

Řešením je systém BKMS® System: Na rozdíl od jiných systémů nahlašování lze díky soběstačným webovým aplikacím vést dialog mezi ohlašovatelem a příslušným příjemcem těchto hlášení v organizaci. Je možné si vyměnit podrobnější informace k dané udáosti, který tak lze efektivně objasnit. Oznamovatel se přitom sami rozhodují, zda chtějí uvést název nebo zůstat v anonymitě.

V systému BKMS® System je kladen velký důraz na ochranu a zabezpečení dat, a systém proto splňuje ty nejvyšší standardy: Došlá hlášení jsou na základě zvláštního postupu v aplikaci zašifrována a jsou uložena ve výpočetním centru s vysokou mírou zabezpečení v Německu. Neoprávněný přístup není možný. Ani sama společnost Business Keeper nemůže data číst či měnit.

Díky systému BKMS® System je zajištěno, že loajální zaměstnanci se mohou řídit svým svědomím bez obav z odplaty. Firmy, správní rady a organizace využívají interních znalostí k účinné prevenci a objasňování rizik souvisejících s dodržováním předpisů. Takové informace využívají jako solidní základ k úspěšnému podnikání, a přispívají tak k hospodářské struktuře založené na hodnotách.