contact

Zřeknutí se práv

Děkujeme vám za návštěvu našich stránek a váš zájem o naši firmu. Upozorňujeme na následující právní informace:

Obsah

Informace, data a obsah našich webových stránek jsou vytvářeny s maximální péčí, jsou pravidelně kontrolovány a aktualizovány. Přesto se však tyto informace mohly mezitím změnit. Tyto informace proto poskytujeme bez jakýchkoliv prohlášení nebo záruk jakéhokoliv druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných. Naše seznamy možností je vždy třeba chápat jako výběr – nemusejí být vyčerpávající. Neposkytujeme žádné právní poradenství.

Externí odkazy

Další informace naleznete na našich webových stránkách s odkazy na webové stránky třetích stran. Tyto byly z naší strany pečlivě před zveřejněním zkontrolovány. Nejsme však odpovědní za obsah těchto webových stránek ani za to, že provozovatelé těchto stránek dodržují předpisy týkající se ochrany dat. Záruky našeho prohlášení o ochraně osobních dat tohoto webu zde neplatí.

Autorské právo

Veškeré texty, filmy, obrázky a grafika, jakož i jejich uspořádání, podléhají autorským právům a jiným zákonům na ochranu duševního vlastnictví. Nesmí být kopírovány, upravovány ani používány na jiných webových stránkách pro komerční nebo soukromé účely nebo k distribuci. Všechna práva vyhrazena.