contact

Informacje dotyczące ochrony danych

Stan na 11.12.2019 r.

 

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej i za zainteresowanie naszą firmą.

Poważnie podchodzimy do ochrony osób odwiedzających naszą stronę internetową oraz ich danych i chcielibyśmy, by czuły się one bezpiecznie w trakcie tych odwiedzin. Dlatego prosimy o przyjęcie do wiadomości następujących informacji:

Bezpieczeństwo danych

Podejmujemy odpowiednie działania techniczne i organizacyjne w celu ochrony Państwa danych. Nasi pracownicy są zobowiązani do przestrzegania zasad dot. ochrony danych, podobnie jak nasi starannie dobrani podwykonawcy, którym zlecamy przetwarzanie danych.

Nasza strona internetowa jest hostowana na wydzielonym serwerze w przedsiębiorstwie Mittwald CM Service GmbH & Co. KG w Niemczech. Całość naszej oferty internetowej jest szyfrowana algorytmem SSL w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem do danych. Szyfrowane strony internetowe można zwykle rozpoznać po symbolu kłódki w przeglądarce internetowej. Należy pamiętać, że nieszyfrowana transmisja danych (np. wiadomości e-mail) poza zakresem naszej kontroli może ew. zostać przechwycona przez osoby nieuprawnione.

Rejestracja danych

Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej, tzn. jeśli nie rejestruje się ani nie przekazuje informacji w żaden inny sposób, gromadzone są dane o charakterze ogólnym. Te informacje (logi serwera) obejmują między innymi rodzaj przeglądarki internetowej, stosowany system operacyjny, nazwę domeny dostawcy usług internetowych, adres IP i tym podobne dane. Adresy IP są przechowywane w formie zanonimizowanej. W tym celu usuwane są ostatnie trzy cyfry adresu, tzn. adres 127.0.0.1 przyjmuje formę 127.0.0.*. Adresy IPv6 również są anonimizowane. Zanonimizowane adresy IP są przechowywane przez 60 dni. Dane dotyczące użytego zabezpieczenia folderu są anonimizowane po jednym dniu. 

Stosowanie plików cookies

W celu zapewnienia maksymalnego komfortu obsługi, na naszej stronie internetowej stosujemy cookies. Cookies to pliki tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę na komputerze użytkownika, które zawierają informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej. Na stronie internetowej Business Keeper AG stosowane są następujące cookies:W celu zapewnienia maksymalnego komfortu obsługi, na naszej stronie internetowej stosujemy cookies. Cookies to pliki tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę na komputerze użytkownika, które zawierają informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej. Na stronie internetowej Business Keeper AG stosowane są następujące cookies:

  • Plik cookie sesji jest zapisywany, by umożliwić użytkownikowi korzystanie z niektórych funkcji takich jak dostęp do chronionych obszarów i treści dla zarejestrowanych użytkowników. Pliki cookie sesji są usuwane po zakończeniu sesji (zamknięciu przeglądarki internetowej).

Te informacje są opatrzone pseudonimem i nie są wykorzystywane do żadnych innych celów, niż tutaj opisane, zgodnie z dyrektywą 2002/58/WE (dyrektywa o prywatności). Art. 5 ust. 3 zdanie 2 dyrektywy o prywatności jest podstawą prawną przetwarzania danych osobowych. Przy standardowych ustawieniach przeglądarka akceptuje cookies i nie trzeba zmieniać ustawień. Jeżeli użytkownik chce wyłączyć obsługę cookies, należy zapoznać się z odpowiednimi informacjami w funkcji pomocy na pasku menu przeglądarki. Prosimy jednak pamiętać, że wyłączenie obsługi cookies może poważnie ograniczyć możliwości korzystania z naszej strony internetowej.

Formularz kontaktowy

Dane przekazywane nam dobrowolnie w ramach ogólnego kontaktu (np. mailowo) są wykorzystywane wyłącznie do przetworzenia Państwa zapytania. W przypadku korzystania z naszego formularza kontaktowego online, rejestrujemy Państwa imię i nazwisko oraz adres e-mail, aby możliwe było nawiązanie bezpośredniego kontaktu mailowego. Jeśli użytkownik dobrowolnie poda nam nazwę swojego przedsiębiorstwa, zarejestrujemy ją, abyśmy mogli lepiej przyporządkować dane zapytanie. Nieobowiązkowy numer telefonu wykorzystamy, aby poza wysłaniem potwierdzenia mailowego skontaktować się także telefonicznie. Dane są przy tym przetwarzane wyłącznie przez pracowników spółki Business Keeper AG zajmujących się Państwa zapytaniem i usuwane, kiedy nie są już potrzebne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art 6 ust. 1b oraz 1f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). 

Polecanie naszej strony internetowej

Jeżeli chcieliby Państwo polecić naszą stronę internetową, można w tym celu kliknąć ikonę koperty, znajdującą się na niebieskim pasku u dołu strony. Zostanie wówczas otwarty - jeżeli taki wybrano - domyślny klient poczty elektronicznej w celu wysłania wiadomości. Należy wówczas wpisać odbiorcę i ew. zmienić ustalony przez nas tekst w temacie i w treści wiadomości. Nie zapisujemy przy tym żadnych danych. Prosimy o korzystanie z tej funkcji tylko wtedy, gdy upewnili się Państwo, że odbiorca życzy sobie takich informacji.

Newsletter

Dane przekazywane nam w ramach subskrypcji naszego newslettera (adres e-mail oraz opcjonalnie imię i nazwisko, firma, stanowisko) są przez nas wykorzystywane w celu przesyłania Państwu newslettera. Ze względu na to, że nasz newsletter jest skierowany między innymi do osób związanych z branżą compliance, CSR, bezpieczeństwa korporacyjnego oraz audytu, do grona odbiorców należą wyłącznie specjaliści z tych dziedzin.Z tego powodu cieszą nas zgłoszenia zawierające imię i nazwisko, nazwę przedsiębiorstwa oraz służbowy adres e-mail. Przed pierwszym przesłaniem newslettera otrzymają Państwo ankietę potwierdzającą. Dopiero po jej wypełnieniu wyślemy newsletter. Dystrybucja newslettera jest realizowana przez program „Microsoft Dynamics”. Aby wypisać się z newslettera, można skorzystać z hiperłącza służącego do rezygnacji z subskrypcji albo skontaktować się z nami bezpośrednio. Państwa dane są przy tym przetwarzane wyłącznie przez pracowników Business Keeper AG zajmujących się newsletterem i są usuwane po rezygnacji z subskrypcji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Przesyłanie komunikatów prasowych

Dane przekazywane nam w ramach subskrypcji naszych komunikatów prasowych (imię i nazwisko, adres e-mail, opcjonalnie medium) są przez nas wykorzystywane do przesyłania Państwu komunikatów. Nie korzystamy przy tym z usług podmiotów trzecich. Prosimy o kontakt, jeśli nie chcą już Państwo otrzymywać od nas komunikatów prasowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). 

Dane kandydata

Dane przesyłane nam w ramach ubiegania się o stanowisko podane w ogłoszeniu albo przesyłania nam dokumentów aplikacyjnych z własnej inicjatywy (imię i nazwisko, adres e-mail oraz wszystkie informacje podane w dokumentach) są przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego przez pracowników Business Keeper AG, którym powierzono to zadanie. Udostępnione przez Państwa dokumenty zawierające dane osobowe są usuwane, kiedy nie są już potrzebne do wspomnianego celu, o ile wyraźnie nie poinformowaliśmy Państwa o dłuższym, ograniczonym w czasie okresie przechowywania danych w celu uwzględnienia Państwa kandydatury w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest § 26 (1) niemieckiej ustawy o ochronie danych (BDSG) oraz art. 6 ust. 1f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Pytania dotyczące ochrony danych

Osobą kontaktową w sprawach dotyczących ochrony danych jest wewnętrzny inspektor ochrony danych w spółce Business Keeper AG – pan Lennart Hock, adres e-mail: dataprivacy@business-keeper.com.Jeśli przekazali nam Państwo dane osobowe (np. poprzez stronę internetową, przy subskrypcji newslettera albo korzystaniu z formularza kontaktowego), przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub usuwania, ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu i złożenia skargi do organu nadzorczego. W celu skorzystania z powyższych praw oraz w przypadku pytań prosimy o bezpośredni kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod wyżej podanym adresem e-mail.

Dalsze informacje dotyczące ochrony danych

Informacje dotyczące ochrony danych w BKMS® Compliance System oraz na temat przetwarzania przez nas zleceń udzielanych przez klientów można znaleźć w naszym koncepcie ochrony danych.