contact

Nasz film produktowy

W mniej niż dwie minuty można dowiedzieć się więcej o działaniu i zaletach BKMS® System (BKMS® Incident Reporting).

BKMS® System, główny element BKMS® Compliance System jest elektronicznym systemem zgłoszeniowym, zapewniającym bezpieczne – i na życzenie całkowicie anonimowe – przekazywanie zgłoszeń związanych z ryzykiem i naruszeniami oraz prowadzenie chronionego dialogu pomiędzy sygnalistą a osobą opracowującą zgłoszenia. Firmy, banki, zakłady ubezpieczeń, administracja publiczna, służba zdrowia, instytucje pożytku publicznego i organizacje antykorupcyjne na całym świecie korzystają z samowystarczalnej aplikacji gwarantującej wysoki stopień bezpieczeństwa, służącej do zapobiegania zagrożeniom związanym z polityką compliance oraz ich wewnętrznego wyjaśniania z wyprzedzeniem.

TRANSKRYPCJA

Nawet w dobrze kierowanych firmach i organizacjach nie zawsze wszystko idzie gładko. Nieprawidłowości lub nierozpoznane, niewłaściwe postępowanie mogą mieć bardzo poważne skutki i trwale zaszkodzić reputacji. Uczciwi pracownicy lub dostawcy zwykle rozpoznają takie zagrożenia bardzo szybko. Ich wiedza może pomóc w uniknięciu dotkliwych strat finansowych, ryzyk związanych z odpowiedzialnością oraz powstania negatywnego wizerunku w mediach.

Jednak sygnaliści stoją przed dylematem: Z jednej strony chcieliby zachować się lojalnie w stosunku do organizacji i zgłosić nieprawidłowości... ...a z drugiej obawiają się, że mogą ich z tego powodu spotkać osobiste represje.

Rozwiązaniem jest BKMS® System: Inaczej niż inne systemy zgłoszeniowe, niezależna, internetowa aplikacja umożliwia bezpieczny dialog między autorem zgłoszenia a osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń w organizacji. W ten sposób można wymieniać informacje związane z incydentem, aż do jego ostatecznego wyjaśnienia. Sygnaliści sami decydują przy tym, czy ujawnią swoje dane, czy też pozostaną anonimowi.

Ochrona i bezpieczeństwo danych mają w BKMS® System kluczowe znaczenie i spełniają wymagania najsurowszych norm: Przychodzące zgłoszenia są szyfrowane w aplikacji zgodnie ze specjalną procedurą i są przechowywane w najbardziej bezpiecznym centrum przetwarzania danych w Niemczech. Nieuprawniony dostęp nie jest możliwy. Nawet Business Keeper nie ma dostępu do danych.

BKMS® System gwarantuje, że lojalni pracownicy mogą postąpić zgodnie ze swoim sumieniem i nie muszą obawiać się represji. Firmy, administracja i organizacje wykorzystują wewnętrznie dostępną wiedzę do skutecznej prewencji i wyjaśniania ryzyk związanych ze zgodnością, jako solidną podstawę sukcesu biznesowego oraz swój wkład w budowę kultury gospodarczej opartej na wartościach.