contact

Wyłączenie odpowiedzialności

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej i za zainteresowanie naszą firmą. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

Treści

Informacje, dane i treści znajdujące się na naszej stronie są sporządzane z największą starannością, regularnie kontrolowane i aktualizowane. Jednak w międzyczasie może dojść do ich dezaktualizacji. Z tego powodu udostępniamy informacje bez jakiejkolwiek wyraźnej czy dorozumianej gwarancji ani rękojmi za ich prawidłowość. Sporządzane przez nas zestawienia należy zawsze traktować jako wybiórcze. Nie gwarantujemy ich kompletności. Nie oferujemy doradztwa prawnego.

Hiperłącza zewnętrzne

Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać, korzystając z hiperłączy znajdujących się na naszych stronach i prowadzących do witryn podmiotów trzecich. Sprawdziliśmy te hiperłącza przed publikacją. Nie odpowiadamy jednak za treści znajdujące się na tych stronach internetowych ani za przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony danych przez administratorów tych witryn. Sporządzone przez nas oświadczenie o ochronie danych nie ma zastosowania wobec tych witryn.

Prawa autorskie

Wszystkie teksty, filmy, ilustracje i grafiki oraz ich rozmieszczenie są chronione prawem autorskim i innymi ustawami dotyczącymi własności intelektualnej. Kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie tych treści na innych stronach internetowych jest zabronione, zarówno na użytek komercyjny, prywatny, jak i w celu przekazania tych treści innym osobom. Wszystkie prawa zastrzeżone.