Od prvého systému podávania hlásení až po platformu vnútornej kontroly (Compliance)

Posúvame Compliance vopred. So systémom BKMS® Compliance System, ako priekopníkom elektronických systémov podávateľ hlásení, ponúkame holistický a modulárny softvér na zabezpečenie Compliance, ktorý podporuje a vďaka rozmanitým aplikáciám uľahčuje prácu pracovníkov zodpovedných za dodržiavanie Compliance.

Zistiť viac
contact

Together through the Corona period

The current situation is a special situation for all of us, which turns the world we are used to upside down. A lot will be changed in the long term, as well as in business life as in private life. This confront us at the moment with new challenges, not only as a company but also as a society, which we will certainly master together.

On behalf of the whole Business Keeper AG we would therefore like to wish our customers, prospects and partners strength and patience for the upcoming period and we would like to assure you that we will continue our daily work on our products and our service for you.

Did you already know that you have a secure access to our BKMS® applications from your home at any time? Due the multiple certified and unique encryption technology as well as the maintenance in high-security data centres, the BKMS® Compliance System meets the highest data security standards and is EU-DSGVO compliant at the same time.

If you have any questions, we are of course available for you as usual. Please contact us by e-mail or contact your personal customer support representative. We will get back to you as soon as possible.

We wish you and your families all the best & stay healthy!

With best regards

Kenan Tur and Kai Leisering

Board of Business Keeper AG

 

Contact us

Kto sme

SPOLOČNOSŤ BUSINESS KEEPER AG – Prvé riešenia pre Compliance

Spoločnosť Business Keeper AG je IT podnik so sociálnym úsilím. Ako líder na európskom trhu vyvíjame inovatívne aplikácie proti ekonomickej kriminalite, ako sú korupcia, pranie špinavých peňazí a iné vážne spoločenské nedostatky. Podporujeme a napomáhame ľuďom a organizáciám, ktoré chápu etické a zodpovedné správanie ako nekompromisné maximum každodenného konania ľudí.

Už 20 rokov teda prispievame k rozvoju inkluzívnej podnikovej kultúry založenej na hodnotách. Medzi našich klientov patria medzinárodné spoločnosti, ako aj stredne veľké spoločnosti, vládne agentúry, zdravotnícke zariadenia a mimovládne organizácie.

Zistiť viac

10 dobrých dôvodov pre spoločnosť Business Keeper AG

S BKMS® Incident Reporting, jediným systémom podávateľ hlásení ktorý bol kedy certifikovaný dozorným orgánom na ochranu údajov, sa už od začiatku zameriavame na problematiku dodržiavania predpisov. Rokmi sme vyvinuli BKMS® Compliance System – najbezpečnejší a celosvetovo jedinečný Compliance softvér certifikovaný na účely ochrany osobných údajov, ako platformu pre štruktúru na dodržiavanie Compliance na základe dopytu.

 • BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

  Spĺňame najvyššie bezpečnostné štandardy pomocou najmodernejších, jedinečných šifrovacích algoritmov, vysoko zabezpečených dátových centier a manuálnej analýzy penetrácie nezávislými odborníkmi.

   

 • OSOBITNOSŤ

  Ako modulárna platforma ponúka BKMS® Compliance System riešenia v oblasti Compliance, ktoré je možné nastaviť a prispôsobiť akejkoľvek organizačnej štruktúre zákazníka.

   

 • OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Spĺňame najvyššie požiadavky na ochranu osobných údajov, čo dokazujeme nezávislými úradnými osvedčeniami na nemeckej a európskej úrovni.

   

 • BEZPEČNOSŤ PROCESOV

  Naša spoločnosť, systém riadenia a vývoj sú certifikované podľa normy ISO 27001.

 • SPOLUPRÁCA V OBLASTI PARTNERSTIEV

  Ceníme si prebiehajúci dialóg s našimi zákazníkmi, ich skúsenosti považujeme za hodnotný príspevok pre dôvernú a produktívnu spoluprácu.

   

 • SERVIS

  Staráme sa o našich zákazníkov po implementácii a sme vždy na vašej strane s tímom odborníkov.

   

 • INOVÁCIA

  Spolupracujeme s naším neustále sa rozširujúcim tímom kreatívnych odborníkov na vytvorení nových nápadov a riešení pre procesy Compliance zajtrajška.

 • SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

  Naše produkty slúžia na prevenciu a odhaľovanie neprijateľného správania vo všetkých odvetviach spoločnosti.

 • EXPERTÍZA

  Ako priekopník a líder na európskom trhu už viac ako 15 rokov vyvíjame a implementujeme inovatívne riešenia pre Compliance pre stále rastúci okruh našich zákazníkov.

   

 • SIEŤ

  Našim zákazníkom ponúkame prístup do expertnej komunity BKMS®, čím zaručujeme okrem iného odbornú výmenu, okrem iného aj na výročnom sympóziu „BKMS® Experience Day“.

   

Náš film o produkte

Zistite viac o funkčnosti a pridanej hodnote BKMS® Incident Reporting za menej ako dve minúty.