contact

Odmietnutie zodpovednosti

Ďakujeme Vám za návštevu na našich webových stránkach a Váš záujem o našu spoločnosť. Upozorňujeme na nasledujúce právne informácie:

 

Obsahy

Informácie, údaje a obsah našich webových stránok vytvárame s najväčšou možnou starostlivosťou, a tieto informácie pravidelne kontrolujeme a aktualizujeme. Napriek tomu je možné, že informácie sa môžu medzičasom zmeniť. Preto poskytujeme tieto informácie bez akéhokoľvek zabezpečenia alebo záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovnej alebo predpokladanej. Naše záznamy údajov treba vždy chápať ako výber a nevytvárajú žiaden nárok na úplnosť. Neponúkame žiadne právne poradenstvo.

Externé odkazy

Ďalšie informácie nájdete na našej webovej stránke s odkazmi na webové stránky tretích strán. Pred uverejnením z našej strany boli tieto informácie dôkladne skontrolované. Nie sme však zodpovední za obsah týchto webových stránok ani za dodržiavanie predpisov o ochrane osobných údajov prevádzkovateľmi týchto stránok. Záruky nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov pre túto stránku sa na ne nevzťahujú.

Autorské právo

Na všetky texty, filmy, obrázky a grafiku, ako aj na ich usporiadanie sa vzťahujú autorské práva a iné zákony na ochranu duševného vlastníctva. Nesmú sa kopírovať, upravovať alebo používať na iných webových stránkach na komerčné alebo súkromné účely alebo na distribúciu. Všetky práva sú vyhradené.