contact

Náš film o produkte

Zistite viac o funkčnosti a pridanej hodnote BKMS® System (BKMS® Incident Reporting) za menej ako dve minúty.

Elektronický systém podávania hlásení BKMS® System ako základná súčasť BKMS® Compliance System umožňuje bezpečný – a v prípade potreby aj úplne anonymný – prenos upozornení o rizikách a zneužívaní, ako aj chránený dialóg medzi informátorom a spracovateľom správ. Spoločnosti, banky, poisťovacie spoločnosti, verejná správa, zdravotníctvo, neziskové organizácie a protikorupčné organizácie na celom svete používajú sebestačnú a vysoko bezpečnú aplikáciu na prevenciu a včasné interné objasnenie rizík v oblasti Compliance.

TRANSKRIPCIA

Dokonca aj v dobre riadených firmách a organizáciách nejde vždy všetko bez problémov. Nedostatky alebo nerozpoznané pochybenia môžu mať vážne následky a trvalo poškodiť dobrú povesť. Bezúhonní zamestnanci alebo dodávatelia poznajú takéto riziká zvyčajne veľmi rýchlo. Vaše znalosti môžu pomôcť odvrátiť väčšie finančné škody, riziká ručenia a negatívne mediálne informácie.

Ale podávatelia hlásení majú dilemu: Na jednej strane chcú byť lojálni k svojej organizácii a poukázať na nedostatky, ... na druhej strane sa obávajú možných osobných znevýhodnení ...

Riešenie ponúka BKMS® System: Na rozdiel od iných systémov podávania hlásení umožňuje nezávislá, webová aplikácia chránený dialóg medzi podávateľom hlásenia a príslušným prijímateľom hlásenia v organizácii. Takže pre daný prípad môžu byť vymieňané ďalšie informácie a potom účinne objasnené. Podávateľ hlásenia sa rozhodne sám, či uvedie svoje meno alebo zostane v anonymite.

Ochrana a bezpečnosť údajov sú v BKMS® System veľmi dôležité a spĺňajú najvyššie štandardy: Prichádzajúce hlásenia sú kódované špeciálnym postupom v rámci aplikácie a uložené vo vysoko zabezpečenom dátovom centre v Nemecku. Neoprávnený prístup nie je možný; ani samotná Business Keeper nemôže údaje čítať ani meniť.

BKMS® System zabezpečí, že lojálni zamestnanci môžu konať v súlade so svojim svedomím bez toho, aby sa museli báť represálií. Firmy, inštitúcie a organizácie využívajú interne dostupné informácie na účinnú prevenciu a na vysvetlenie rizík Compliance; ako pevný základ pre ich obchodný úspech ako aj príspevok k podnikateľskej kultúre založenej na hodnotách.