contact

Upozornenia o ochrane osobných údajov

Stav k 13. 01. 2021

 

Ďakujeme vám za návštevu našej webovej stránky a za váš záujem o našu spoločnosť a náš softvér pre dodržiavanie súladu s legislatívou.

Ochranu našich návštevníkov a ich údajov berieme veľmi vážne a chceme, aby ste sa pri návšteve našej webovej stránky a/alebo pri používaní myBKMS® cítili bezpečne. Z toho dôvodu, prosím, vezmite na vedomie nasledujúce informácie:

Všeobecné informácie o tom, ako zaobchádzame s údajmi

Prijímame primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany vašich údajov. Naši zamestnanci, ako aj naši starostlivo vybraní poskytovatelia služieb poverení spracovaním údajov, sú viazaní povinnosťou dodržiavania ochrany osobných údajov.

Naša webová stránka je prevádzkovaná na vyhradenom serveri spoločnosti CM Service GmbH & Co. KG v Nemecku. Platforma myBKMS® je umiestnená na serveroch vo vysoko zabezpečenom dátovom centre prevádzkovanom spoločnosťou Telekom Deutschland GmbH v Nemecku. Celá naša webová ponuka je šifrovaná pomocou protokolu SSL na ochranu vašich údajov pred neoprávneným prístupom. Šifrované webové stránky rozpoznáte spravidla na základe symbolu visiaceho zámku vo vašom prehliadači. Upozorňujeme, že nešifrovaný prenos údajov (e-mailom), ktorý nespadá pod náš rozsah vplyvu, môže byť prípadne prečítaný neoprávnenými osobami.

Údaje, ktoré spracúvame, keď používate myBKMS®

Údaje, ktoré nám poskytnete pri registrácii na používanie myBKMS®, použijeme na spracovanie vašej požiadavky. Uchováme vaše meno a e-mailovú adresu, aby sme vám mohli poslať žiadosť o potvrdenie. Až potom, ako dostanete potvrdenie o svojej registrácii, budete mať možnosť nakonfigurovať svoj systém podávania hlásení. Informácie o vašej organizácii zhromažďujeme preto, aby sme skontrolovali vašu požiadavku a vybavili objednávku. Keď dobrovoľne uvediete svoje telefónne číslo, použijeme ho na to, aby sme vás mohli telefonicky kontaktovať, napríklad aby sme odpovedali na otázky týkajúce sa podpory.

Údaje budú spracovávané iba zamestnancami spoločnosti Business Keeper GmbH, ktorí boli poverení spracovaním vašej požiadavky, a budú vymazané, hneď ako už nebudú potrebné. Čl. 6 ods. 1b alt. 2 Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR EÚ) slúži ako právny základ na spracovanie údajov.

Ak dôjde po registrácii k uzatvoreniu zmluvy o používaní myBKMS®, budú údaje spracúvané na základe čl. 6 ods. 1 b alt. 1 GDPR EÚ a po skončení zmluvy budú vymazané v súlade so zákonnými lehotami uchovávania.

Údaje, ktoré spracúvame pri vstupe na našu webovú stránku

Keď vstúpite na našu webovú stránku, t. j. ak sa nezaregistrujete alebo inak neprenášate informácie, automaticky sa zaznamenajú informácie všeobecnej povahy. Tieto informácie (serverové súbory denníka) zahŕňajú typ webového prehliadača, použitý operačný systém, názov domény vášho poskytovateľa internetových služieb, vašu IP adresu a podobne. IP adresy sa ukladajú anonymne. V rámci tohto sa odstránia posledné tri číslice, t. j. 127.0.0.1 sa zmení na 127.0.0.*. IPv6 adresy sú tiež anonymizované. Anonymizované IP adresy sa uchovávajú 60 dní. Informácie o použitej ochrane adresára používateľa budú po jednom dni anonymizované.

Súbory cookies, ktoré nastavíme, keď navštívite našu webovú stránku

Cookies sú textové súbory, ktoré sú uložené v prehliadači na vašom počítači a obsahujú informácie o používaní našej webovej stránky. Na webovej stránke Business Keeper GmbH sa používajú nasledujúce súbory cookies:

Názov súboru cookie

Účel

Právny základ

Čas uloženia

_pk_id

Uchováva jedinečné ID návštevníka

Súhlas (čl. 6 ods. 1 a GDPR EÚ)

13 mesiacov

_pk_ses

Ukladá informácie o aktuálnej relácii.

Súhlas (čl. 6 ods. 1 a GDPR EÚ)

30 minút

stg_externalReferrer

Uloží URL adresu, cez ktorú návštevník prišiel na webovú stránku.

Súhlas (čl. 6 ods. 1 a GDPR EÚ)

Až do ukončenia relácie prehliadača

stg_last_interaction

Určuje, či je posledná relácia návštevníka stále aktívna alebo či sa začala nová relácia.

Súhlas (čl. 6 ods. 1 a GDPR EÚ)

365 dní

stg_returning_visitor

Určuje, či návštevník už webovú stránku v minulosti navštívil.

Súhlas (čl. 6 ods. 1 a GDPR EÚ)

365 dní

stg_traffic_source_priority

Ukladá typ zdroja návštevnosti a poskytuje informácie o tom, ako sa návštevník dostal na webovú stránku.

Súhlas (čl. 6 ods. 1 a GDPR EÚ)

3 minúty

bcookie

Analyzuje správanie návštevníkov webovej stránky a meria tak účinnosť reklám z LinkedIn.

Súhlas (čl. 6 ods. 1 a GDPR EÚ)

60 hodín

lang

Analyzuje správanie návštevníkov webovej stránky a meria tak účinnosť reklám z LinkedIn.

Súhlas (čl. 6 ods. 1 a GDPR EÚ)

Až do ukončenia relácie prehliadača

lidc

Analyzuje správanie návštevníkov webovej stránky a meria tak účinnosť reklám z LinkedIn.

Súhlas (čl. 6 ods. 1 a GDPR EÚ)

24 hodín

lissc

Analyzuje správanie návštevníkov webovej stránky a meria tak účinnosť reklám z LinkedIn.

Súhlas (čl. 6 ods. 1 a GDPR EÚ)

24 hodín

Conversion

Analyzuje správanie návštevníkov webovej stránky a meria tak účinnosť reklám z Google Ads.

Súhlas (čl. 6 ods. 1 a GDPR EÚ)

3 mesiace

AMCVS_EA76ADE95776D2EC7F000101%40AdobeOrg

Analyzuje správanie návštevníkov webovej stránky a meria tak účinnosť reklám z Microsoft Ads. Súhlas (čl. 6 ods. 1 a GDPR EÚ) Až do ukončenia relácie prehliadača

AMCV_EA76ADE95776D2EC7F000101%40AdobeOrg

Analyzuje správanie návštevníkov webovej stránky a meria tak účinnosť reklám z Microsoft Ads. Súhlas (čl. 6 ods. 1 a GDPR EÚ)

24 hodín

JFX_SessionId

Analyzuje správanie návštevníkov webovej stránky a meria tak účinnosť reklám z Microsoft Ads. Súhlas (čl. 6 ods. 1 a GDPR EÚ) Až do ukončenia relácie prehliadača

LCIDCookie

Analyzuje správanie návštevníkov webovej stránky a meria tak účinnosť reklám z Microsoft Ads. Súhlas (čl. 6 ods. 1 a GDPR EÚ)

365 dní

LoginVersion

Analyzuje správanie návštevníkov webovej stránky a meria tak účinnosť reklám z Microsoft Ads. Súhlas (čl. 6 ods. 1 a GDPR EÚ)

365 dní

MSFPC

Analyzuje správanie návštevníkov webovej stránky a meria tak účinnosť reklám z Microsoft Ads. Súhlas (čl. 6 ods. 1 a GDPR EÚ)

24 hodín

MarketIDCookie

Analyzuje správanie návštevníkov webovej stránky a meria tak účinnosť reklám z Microsoft Ads.

Súhlas (čl. 6 ods. 1 a GDPR EÚ)

365 dní

MicrosoftApplicationsTelemetryDeviceId

Analyzuje správanie návštevníkov webovej stránky a meria tak účinnosť reklám z Microsoft Ads. Súhlas (čl. 6 ods. 1 a GDPR EÚ)

104 mesiace

MicrosoftApplicationsTelemetryFirstLaunchTime

Analyzuje správanie návštevníkov webovej stránky a meria tak účinnosť reklám z Microsoft Ads. Súhlas (čl. 6 ods. 1 a GDPR EÚ)

104 mesiace

UserInfo

Analyzuje správanie návštevníkov webovej stránky a meria tak účinnosť reklám z Microsoft Ads. Súhlas (čl. 6 ods. 1 a GDPR EÚ) Až do ukončenia relácie prehliadača

__RequestVerificationToken_Lw__

Analyzuje správanie návštevníkov webovej stránky a meria tak účinnosť reklám z Microsoft Ads. Súhlas (čl. 6 ods. 1 a GDPR EÚ)

Až do ukončenia relácie prehliadačag

bafts

Analyzuje správanie návštevníkov webovej stránky a meria tak účinnosť reklám z Microsoft Ads. Súhlas (čl. 6 ods. 1 a GDPR EÚ) Až do ukončenia relácie prehliadačag

bing_ads_apexhelpsessionid

Analyzuje správanie návštevníkov webovej stránky a meria tak účinnosť reklám z Microsoft Ads. Súhlas (čl. 6 ods. 1 a GDPR EÚ)

Až do ukončenia relácie prehliadačag

btrk

Analyzuje správanie návštevníkov webovej stránky a meria tak účinnosť reklám z Microsoft Ads. Súhlas (čl. 6 ods. 1 a GDPR EÚ)

365 dní

ckyAdCenter

Analyzuje správanie návštevníkov webovej stránky a meria tak účinnosť reklám z Microsoft Ads. Súhlas (čl. 6 ods. 1 a GDPR EÚ)

Až do ukončenia relácie prehliadačag

exp

Analyzuje správanie návštevníkov webovej stránky a meria tak účinnosť reklám z Microsoft Ads. Súhlas (čl. 6 ods. 1 a GDPR EÚ)

Až do ukončenia relácie prehliadačag

ui_adv_cid

Analyzuje správanie návštevníkov webovej stránky a meria tak účinnosť reklám z Microsoft Ads. Súhlas (čl. 6 ods. 1 a GDPR EÚ)

Až do ukončenia relácie prehliadačag

 

Ak chcete deaktivovať ukladanie cookies do pamäte, ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi v ponuke vášho prehliadača. Majte však na pamäti, že vypnutie niektorých cookies môže výrazne obmedziť používanie našej webovej stránky.

Údaje, ktoré spracúvame pomocou Piwik

Naša webová stránka používa „Piwik“. Ide o takzvanú službu webovej analýzy. Piwik používa súbory cookies, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré nám umožňujú analyzovať používanie webovej stránky. S týmto cieľom sa informácie o používaní generované súborom cookie (vrátane vašej skrátenej adresy IP) prenášajú na náš server a ukladajú sa na účely analýzy používania, na základe čoho potom optimalizujeme naše webové stránky. Vaša IP adresa je počas tohto procesu okamžite anonymizovaná, aby ste nám ako používateľ zostali anonymný. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní našej webovej stránky nebudú poskytnuté tretím stranám. Používaniu súborov cookies môžete zabrániť príslušným softvérovým nastavením vášho prehliadača; v takom prípade však nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

Pokiaľ nesúhlasíte s ukladaním a vyhodnocovaním týchto údajov z vašej návštevy, môžete svoj súhlas s uložením a použitím kedykoľvek zrušiť kliknutím myši. V takom prípade sa vo vašom prehliadači uloží takzvaný opt-out cookie, čo znamená, že Piwik nezhromažďuje o relácii žiadne údaje. Pozor: Ak odstránite svoje súbory cookies, znamená to, že sa zmaže aj súbor opt-out cookie a budete ho možno musieť znova aktivovať.

Údaje, ktoré spracúvame pomocou LinkedIn Insight Tag

Naša webová stránka používa konverzný nástroj „LinkedIn Insight Tag“ od spoločnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company. Tento nástroj vytvorí vo vašom webovom prehliadači súbor cookie, ktorý okrem iného umožňuje zhromažďovanie nasledujúcich údajov: IP adresa, vlastnosti zariadenia a prehliadača a udalosti stránky (napr. zobrazenia stránky). Tieto údaje sú šifrované, anonymizované do siedmich dní a anonymizované údaje sú vymazané do 90 dní. LinkedIn nám neposkytuje žiadne osobné údaje, ale ponúka anonymizované správy o cieľovej skupine webových stránok a účinností reklám. LinkedIn navyše ponúka možnosť presmerovania pomocou Insight Tag. Pomocou týchto údajov môžeme zobrazovať cielenú reklamu mimo našich webových stránok bez toho, aby ste boli identifikovaný ako návštevník webových stránok. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov na LinkedIn nájdete v informáciách o ochrane osobných údajov na LinkedIn.

Členovia lokality LinkedIn môžu regulovať použitie svojich osobných údajov na reklamné účely v nastaveniach svojho účtu.

Údaje, ktoré spracúvame pomocou Google Ads

Na našej webovej stránke používame „Google Ads“. Google Ads je reklamný online program od spoločnosti Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Google Ads nám umožňuje zobrazovať reklamy vo vyhľadávacom nástroji Google alebo na webových stránkach tretích strán, ak používateľ zadá na Googli určité hľadané výrazy (zacielenie na kľúčové slová). Cielené reklamy je možné navyše zobraziť na základe používateľských údajov (napr. údaje o polohe a záujmoch) dostupných na stránkach Google (zacielenie na cieľovú skupinu). Ako prevádzkovateľ webových stránok môžeme tieto údaje kvantitatívne vyhodnotiť, napríklad analýzou toho, ktoré hľadané výrazy viedli k zobrazeniu našich reklám a koľko zobrazení viedlo k zodpovedajúcim kliknutiam.

Pomocou Google Ads ponúkame naše služby a produkty čo najefektívnejšie. Ako právny základ na spracovanie údajov slúži čl. 6 ods. 1a a 1f GDPR EÚ.

Údaje, ktoré spracúvame pomocou Google Conversion

Na našej webovej stránke používame „Google Conversion“. Poskytovateľom je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Pomocou nástroja Google Conversion môžeme my a Google rozpoznať, či používateľ vykonal určité kroky. Môžeme napríklad vyhodnotiť, na ktoré tlačidlá na našej webovej stránke sa často kliklo a ktoré výrobky sa obzvlášť často prezerali alebo kupovali. Tieto informácie sa používajú na generovanie štatistík Conversion. Zisťujeme celkový počet používateľov, ktorí klikli na naše reklamy, a aké kroky urobili. Nedostávame žiadne informácie, pomocou ktorých by sme mohli používateľa osobne identifikovať. Samotný Google používa na identifikáciu súbory cookies alebo porovnateľné technológie rozpoznávania.

Google Conversion používame na analýzu správania používateľov s cieľom optimalizovať našu webovú ponuku a reklamu. Ako právny základ na spracovanie údajov slúži čl. 6 ods. písm. 1a a 1f GDPR EÚ.

Po udelení patričného súhlasu (napr. súhlasu s ukladaním súborov cookies) sa spracovanie uskutoční výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR EÚ; súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie o službe Google Conversion nájdete v Pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

Údaje, ktoré spracúvame pomocou Google Remarketing

Na našej webovej stránke používame funkcie Google Remarketing. Poskytovateľom je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Google Remarketing analyzuje vaše používateľské správanie na našej webovej stránke (napr. klikanie na určité produkty), aby vás mohol zaradiť do určitých cieľových skupín reklamy a potom vám zobraziť vhodné webové správy, keď navštívite ďalšie online ponuky (remarketing alebo opätovné zacielenie).

Cieľové skupiny inzercie vytvorené pomocou Google Remarketing môžu byť ďalej prepojené s funkciami Google naprieč zariadeniami. Týmto spôsobom sa môžu na inom vašom zariadení zobrazovať aj personalizované reklamné správy založené na vašich záujmoch, ktoré boli prispôsobené v závislosti od vášho predchádzajúceho používania koncového zariadenia a prehliadania webových stránok.

Ak máte účet Google, môžete prispôsobenú inzerciu vypnúť pomocou nasledujúceho odkazu: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Pomocou funkcie Google Remarketing ponúkame naše služby a produkty čo najefektívnejšie. Ako právny základ na spracovanie údajov slúži čl. 6 ods. 1a a 1f GDPR EÚ. Ak bol vyžiadaný zodpovedajúci súhlas, spracovanie sa uskutočňuje výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR EÚ; súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie a pravidlá ochrany súkromia nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Google na adrese https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sk.

Údaje, ktoré spracovávame pomocou Microsoft Advertising

Na našej webovej stránke používame Universal Event Tracking (UET) prostredníctvom služby Microsoft Advertising (predtým Bing Ads) od spoločnosti Microsoft Corporation (USA). Spoločnosť Microsoft ukladá vo vašom prehliadači súbor cookie prostredníctvom UET, aby umožnila analýzu použitia našej online ponuky. Predpokladom je, že ste sa na našu webovú stránku dostali prostredníctvom zobrazenia od Microsoft Advertising.

Týmto spôsobom Microsoft a my rozpoznáme, že niekto klikol na zobrazenie, bol presmerovaný na našu online ponuku a dosiahol vopred stanovenú cieľovú stránku (takzvané meranie konverzií). Pritom nie sú tu uložené žiadne IP adresy. Neuvádzajú sa žiadne ďalšie osobné informácie o totožnosti používateľa.

Microsoft Advertising sa používa iba s vaším súhlasom. Ako právny základ slúži článok 6 ods. 1a GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať v nastaveniach ochrany osobných údajov vypnutím Conversion-Tracking.

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v Microsoft nájdete v informáciách o ochrane osobných údajov Microsoft na adrese https://privacy.microsoft.com/sk-sk/privacystatement.

Údaje, ktoré spracúvame, keď používate demo formulár a formulár na stiahnutie

Spracovávame údaje, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom demo formulára a formulára na stiahnutie, aby sme bránili svoj záujem chrániť naše duševné vlastníctvo v podobe informácií, ktoré poskytujeme.

Tieto údaje tiež spracovávame, aby sme vás mohli osobne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky na základe vášho súhlasu s poskytnutím ďalších informácií. Názov vašej spoločnosti a krajinu zaznamenávame preto, aby sme mohli lepšie vyhovieť vašej žiadosti.

Vaše údaje budú spracovávané iba zamestnancami spoločnosti Business Keeper GmbH, ktorí boli poverení spracovaním vašej žiadosti, a budú vymazané, hneď ako už nebudú potrebné. Ako právny základ na spracovanie údajov slúži čl. 6 ods. 1a a 1f GDPR EÚ.  

Svoj súhlas s týmto spracovaním údajov môžete kedykoľvek odvolať s budúcou platnosťou. Odvolanie zašlite poštou na adresu našej spoločnosti uvedenú v časti Impresum alebo e-mailom na info@business-keeper.com. Upozorňujeme, že v takom prípade vás už nebude možné kontaktovať ani s vami komunikovať. 

Údaje, ktoré spracúvame, keď použijete kontaktný formulár

Údaje, ktoré nám dobrovoľne odovzdáte v rámci všeobecného kontaktného procesu (napríklad e-mailom), použijeme iba na spracovanie vašej žiadosti. Ak použijete náš Online kontaktný formulár, zaznamenáme vaše meno a e-mailovú adresu, aby sme vás mohli osobne kontaktovať e-mailom. Ak nám dobrovoľne poskytnete názov svojej spoločnosti, zadáme ho, aby sme mohli lepšie vyhovieť vašej žiadosti. Keď dobrovoľne uvediete svoje telefónne číslo, použijeme ho na to, aby sme vás mohli kontaktovať nielen e-mailom, ale aj telefonicky. Vaše údaje budú spracovávané iba zamestnancami spoločnosti Business Keeper GmbH, ktorí boli poverení spracovaním vašej žiadosti, a budú vymazané, hneď ako už nebudú potrebné. Čl. 6 ods. 1b a 1f GDPR EÚ slúži ako právny základ na spracovanie údajov.

Údaje, ktoré spracúvame, keď sa zaregistrujete pre náš bulletin

Údaje, ktoré nám poskytnete pri objednávaní nášho bulletinu online (e-mailová adresa a dobrovoľne meno, spoločnosť, pozícia), sa používajú na odoslanie nášho bulletinu. Keďže náš informačný bulletin je zameraný napríklad na odborníkov z oblasti súladu s legislatívou, spoločensky zodpovedného podnikania, podnikovej bezpečnosti a auditu, do okruhu príjemcov sú zahrnutí iba špecialisti.
Z tohto dôvodu uvítame žiadosti s uvedením vášho mena, názvu spoločnosti a vašej pracovnej e-mailovej adresy. Pred prvým odoslaním bulletinu dostanete najprv žiadosť o potvrdenie. Po tomto potvrdení dostanete náš informačný bulletin. Bulletin sa odosiela prostredníctvom softvéru „Microsoft Dynamics“. Ak sa chcete odhlásiť z odoberania nášho bulletinu, môžete použiť odkaz na zrušenie odberu v bulletine alebo nás osobne kontaktovať. Ihneď ako sa odhlásite z odberu, vaše údaje budú spracovávané a mazané iba zamestnancami spoločnosti Business Keeper GmbH, ktorí sú poverení správou informačného bulletinu. Ako právny základ na spracovanie údajov slúži čl. 6 ods. 1a GDPR EÚ.

Údaje, ktoré spracovávame, keď sa u nás uchádzate o prácu

Údaje, ktoré nám poskytnete v rámci žiadosti o inzerované pracovné miesto alebo žiadosti odoslanej z vašej iniciatívy (meno, e-mail a akékoľvek informácie, ktoré uvediete v dokumentácii k žiadosti), použijú výlučne s cieľom spracovania žiadosti poverení zamestnanci spoločnosti Business Keeper GmbH. Dokumenty s osobnými informáciami, ktoré ste poskytli, budú vymazané ihneď, ako už nebudú na tento účel potrebné, a to v prípade, že sme vás výslovne neupozornili, že ich uchovávame obmedzený čas pre zohľadnenie vašej žiadosti pri budúcich pracovných ponukách. Ako právny základ na spracovanie údajov slúži § 26 ods. 1 BDSG, resp. čl. 6 ods. 1f GDPR EÚ.

Ako sa môžete domáhať svojich práv ako dotknutej osoby

Ak ste nám poskytli osobné údaje (napr. prostredníctvom našej webovej stránky pri registrácii na odber bulletinu alebo prostredníctvom kontaktného formulára), máte právo obrátiť sa na orgán dohľadu a požiadať o informácie, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, podať námietky a sťažnosti. Svoje žiadosti zasielajte na adresu dataprivacy@business-keeper.com.

Máte otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov? Neváhajte nás kontaktovať!

Kontaktnou osobou v oblasti ochrany údajov je interný referent pre ochranu osobných údajov v spoločnosti Business Keeper GmbH, pán Lennart Hock, e-mail.: dataprivacy@business-keeper.com.

Informácie o ochrane osobných údajov a bezpečnosti informácií v BKMS® Compliance System nájdete tu.