contact

Upozornenia o ochrane osobných údajov

Stav 11.12.2019

 

Ďakujeme Vám za návštevu na našich webových stránkach a Váš záujem o našu spoločnosť.

Ochranu našich návštevníkov a ich údaje berieme veľmi vážne a chceli by sme, aby ste sa cítili bezpečne pri návšteve našich webových stránok. Z toho dôvodu, prosím, vezmite na vedomie nasledujúce informácie:

Bezpečnosť údajov

Prijímame primerané opatrenia na technické a organizačné uskutočnenie ochrany Vašich údajov. Naši zamestnanci, ako aj naši poskytovatelia služieb, poverení spracovaním údajov, a ktorí sú starostlivo vybraní, sú viazaní povinnosťou dodržiavania ochrany osobných údajov.

Naša webová stránka je hostovaná na vyhradenom serveri u spoločnosti Mittwald CM Service GmbH & Co. KG v Nemecku. Naša celá webová ponuka je šifrovaná pomocou protokolu SSL na ochranu Vašich údajov pred neoprávneným prístupom. Šifrované webové stránky rozpoznáte spravidla na základe symbolu visiaceho zámku vo Vašom prehliadači. Upozorňujeme, že nešifrovaný prenos údajov (e-mailom), ktorý nespadá pod náš rozsah vplyvu, môže byť prípadne prečítaný neoprávnenými osobami.

Zber údajov

Ak sprístupníte na našu webovú stránku, to znamená, že ak nezaregistrujete alebo inak neposkytnete informácie, automaticky informácie všeobecnej povahy sú automaticky zhromažďované. Tieto informácie (súbory denníka servera) zahŕňajú napríklad typ webového prehľadávača, použitý operačný systém, názov domény vášho poskytovateľa internetových služieb, vašu IP adresu a podobne. IP adresy sa ukladajú pri tomto procese anonymizovane. V rámci tohto sa odstránia posledné tri číslice, t.j. 127.0.0.1 sa zmení na 127.0.0.*. IPv6 sú tiež anonymizované. Anonymizované IP adresy sa uschovávajú po dobu 60 dní. Informácie o použitom používateľovi ochrany adresára budú po jednom dni anonymizované. 

Používanie cookies

Aby sme Vám mohli poskytovať maximálny komfort obsluhy, používame na našich webových stránkach cookies. Cookies sú textové súbory, ktoré sú uložené v prehliadači na Vašom počítači a obsahujú informácie o používaní našich webových stránok. Na webových stránkach spoločnosti Business Keeper AG sa používajú tieto súbory cookie:

  • Nastaví sa súbor cookie relácie na umožnenie navigácie na našich webových stránkach, rovnako ako používanie určitých funkcií, ako je prístup k chráneným oblastiam a obsahom pre registrovaných používateľov. Cookie súbory relácie stratia platnosť po skončení Vašej relácie (uzatvorenie prehliadača).

Tieto informácie sú anonymné a nepoužijú sa na žiadny iný účel, než pre ten, aký je tu popísaný v súlade so smernicou 2002/58/ES (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách). Právny základ pre spracovanie údajov je článok 5 ods. 3 veta 2 nariadenia o ochrane osobných údajov.

V štandardnom nastavení Váš prehliadač akceptuje cookies, takže nepotrebujete žiadne špeciálne nastavenie. Ak chcete deaktivovať ukladanie cookies do pamäte, nájdete ďalšie informácie za týmto účelom v pomocnej funkcii v menu Vášho prehliadača. Majte však na pamäti, že vypnutie cookies môže vážne obmedziť používanie našich webových stránok.

Kontaktný formulár

Údaje, ktoré nám dobrovoľne odovzdáte v rámci všeobecného kontaktného procesu (napríklad e-mailom), použijeme iba na spracovanie Vašej žiadosti. Ak použijete náš Online kontaktný formulár, zaznamenáme Vaše meno a e-mailovú adresu, aby sme Vás mohli osobne kontaktovať e-mailom. Ak nám dobrovoľne poskytnete názov svojej spoločnosti, zadáme ho, aby sme lepšie pochopili Vašu žiadosť. Vaše dobrovoľne poskytnuté telefónne číslo tiež používame na to, aby sme Vás mohli kontaktovať e-mailom, ako aj telefonicky. Vaše údaje budú spracovávané a mazané iba zamestnancami spoločnosti Business Keeper AG, ktorá bola poverená spracovaním Vašej žiadosti, len čo už nebudú potrebné. Právny základ pre spracovanie údajov je článok 6 ods. 1b a 1f všeobecného nariadenia o ochrane údajov (EÚ). 

Odporúčanie našej webovej stránky

Ak chcete niekomu odporučiť našu webovú stránku, môžete kliknúť na symbol poštovej obálky v modrom poli v spodnej časti stránky. Potom sa otvorí - ak je uložený - vami používaný e-mailový klient na zaslanie e-mailu. Sami napíšte príjemcu a prípadne zmeňte nami prednastavený text týkajúci sa veci a obsahu e-mailu. Pri tomto kroku nezískavame žiadne údaje. Použite túto funkciu len v prípade, keď ste sa uistili, že príjemca si želá tieto informácie.

Bulletin

Údaje, ktoré nám poskytnete pri objednávaní nášho bulletinu online (e-mailová adresa a dobrovoľne meno, spoločnosť, pozícia), sa používajú na odoslanie nášho bulletinu. Keďže náš informačný bulletin je zameraný napríklad na odborníkov z oblasti Compliance, sociálnej zodpovednosti podnikov, podnikovej bezpečnosti a auditu, do okruhu príjemcov sú zahrnutí iba špecialisti.

Z tohto dôvodu vítame vaše žiadosti s uvedením vášho mena, názvu spoločnosti a oficiálnej e-mailovej adresy firmy. Pred prvým odoslaním bulletinu dostanete najprv žiadosť o potvrdenie. Po tomto potvrdení následne dostanete náš informačný bulletin. Bulletin sa odosiela prostredníctvom softvéru „Microsoft Dynamics“. Ak sa chcete odhlásiť z odoberania nášho bulletinu, môžete použiť odkaz na zrušenie odberu v bulletine alebo nás osobne kontaktovať. Ihneď ako sa odhlásite z odberu, vaše údaje budú spracovávané a mazané iba zamestnancami spoločnosti Business Keeper AG, ktorí sú poverení správou informačného bulletinu. Právny základ pre spracovanie údajov je článok 6 ods. 1a všeobecného nariadenia o ochrane údajov (EÚ).

Zoznam adries

Údaje, ktoré nám poskytnete pri registrácii online v našom zozname adries (meno, e-mailová adresa a dobrovoľné médium), sa používajú na zasielanie tlačových správ. Na tento účel sa nepoužívajú externí poskytovatelia. Ak sa chcete odhlásiť z nášho zoznamu adries, kontaktujte nás. Právny základ pre spracovanie údajov je článok 6 ods. 1a všeobecného nariadenia o ochrane údajov (EÚ). 

Údaje žiadateľa

Údaje, ktoré nám poskytnete v rámci žiadosti o inzerované pracovné miesto alebo žiadosti odoslanej z Vašej iniciatívy (meno, e-mail a akékoľvek informácie, ktoré uvediete v dokumentácii k žiadosti), sa použijú výlučne na účely dokončenia procesu žiadosti zamestnancami spoločnosti Business Keeper AG spracované. Dokumenty obsahujúce Vaše osobné informácie, ktoré boli poskytnuté Vami, budú vymazané ihneď ako už nebudú potrebné na tento účel, a my sme Vás výslovne neupozornili, že ich uchovávame na obmedzenú dobu, na účel zohľadnenia Vašej žiadosti v budúcich inzerovaných pracovných pozíciách. Právny základ pre spracovanie údajov je článok 26 (1) BDSG, resp. článok 6 ods. 1f všeobecného nariadenia o ochrane údajov (EÚ).

Otázky o ochrane osobných údajov

Kontaktnou osobou pre tému ochrany údajov ako interného referenta pre ochranu údajov v spoločnosti Business Keeper AG je Lennart Hock, e-mail.: dataprivacy@business-keeper.com.Ak ste nám poskytli osobné údaje (napr. prostredníctvom našej webovej stránky pri registrácii na odber bulletinu alebo prostredníctvom kontaktného formulára), máte právo na informácie, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, námietky a sťažnosti orgánu dohľadu. Ak chcete uplatniť svoje práva a máte ďalšie otázky, kontaktujte nášho úradníka pre ochranu osobných údajov na vyššie uvedenej e-mailovej adrese.

Ďalšie upozornenia o ochrane osobných údajov

Upozornenia k ochrane údajov systému BKMS® Compliance System ako aj pre spracovanie údajov zákazky pre našich zákazníkov nájdete v našom koncepte ochrany osobných údajov.